• Friday August 7,2020

Népművészet

Elmagyarázzuk, mi a népművészet és milyen típusú népművészet létezik. Ezen túlmenően annak fontossága, jellemzői és konkrét példák.

A népművészet fontos szerepet játszik a nemzeti identitások kialakításában.
 1. Mi a népi művészet?

Nem könnyű meghatározni a népművészetet, vagy annak ellentétes kategóriáját, az elit vagy az elit művészetét. Ezeket a kifejezéseket a művészet jelenségének különböző megközelítéseinek megjelölésére használják annak megfontolása alapján, hogy mely társadalmi osztály fog jobban tükröződni benne: a népszerű osztályok vagy elit.

Ezt a megkülönböztetést, a képzőművészet, a magas művészet és az alacsony vagy a népművészet gondolatának örököseit a huszadik és huszonegyedik század során számos alkalommal megkérdőjelezték. Általános használata a tömeg- vagy többségi művészet szinonimájaként, amely a legkönnyebben megérthető és a legkevésbé oktatott követelmény, a kulturális vagy kisebbségi művészettel szemben, sokkal igényesebb a beszélgetőpartnernél.

Innentől kezdve a szélsőséges művészeti formák mellett leválasztódik a mainstream (mainstream) és az alternatíva, azaz a központi művészeti formák ideálissága, ellenőrzött és hatalmas fogyasztás mellett. és kevesebb hatású, de nagyobb kulturális érték.

Hasonlóképpen, a népi művészet bizonyos összefüggéseiben mondhatjuk, hogy a folklórra vagy az örökölt hagyományokra utal, ha nem a társadalmi vagy politikai harcra elkötelezett művészet. Soha nem szabad összekeverni a pop-art-lal, egy az 1960-as évek körül született esztétikai mozgalommal.

Lásd még: Street Art.

 1. A népművészet típusai

Nincs a népművészet megfelelő besorolása, de széles körű inspirációkkal beszélhetünk:

 • Népszerű zene . Különböző szellemű zenei kifejezések, amelyek különböző eszközöket tartalmaznak (gyakran a szomszédos kultúrák kölcsönéből adódnak), és amelyek kapcsolódnak a helyi, nemzeti vagy regionális motívumokhoz és képzeletbeli, általában tánc kíséretében.
 • Népszerű dalszöveg A vers és a szavalat formái, például a spanyol romantika vagy az argentin payeo; Ezek általában kupolaként vagy ellenpontként, pártokon vagy társadalmi rendezvényeken jelentkeznek.
 • Népszerű tánc A tánc tradicionális formái, amelyek általában a közösséget csoportosítják és erősítik a tartozás bizonyos érzetét. Ezek általában mestizo vagy hagyományos táncok, az ősi örökséggel érintkezve.
 • Szóbeli irodalom Szóbeli közvetítés, ritkán könyvbe gyűjtött, nemzedékről nemzedékre gyűjtött történetek, amelyek tükrözik a népszerű értékeket és szokásokat, a helyi vagy ősi anekdotákat, sőt még a meséket és misztikus vagy vallási motívumokat is.
 • Crafts. Ezek általában szobrok, festmények, kerámiák, szövetek vagy aranyművek darabjai, amelyeket hagyományosan egy régióban készülnek, és amelyek kulturális motívumaikat tartalmazzák. Általában ezek egyszerű, dekoratív vagy gyakorlati funkcióval bíró darabok, például hamutartók, edények stb.
 1. A népművészet fontossága

A népművészet fontos szerepet játszik a nemzeti identitások kialakításában, mivel mivel nem tartozik teljes mértékben a "magas" kultúra szabályainak és folyamatainak alá, szabadon mozoghat, és beillesztheti a nagyon változatos tendenciákat, technikákat és termékeket. számlát.

Sokak számára abban rejlik, hogy valódi értéke a népek valóságának kifejezése, amely mindig vegyes, bonyolult és nehezen meghatározható.

 1. A népművészet jellemzői

A népművészet nem tartozik egy adott történelmi korszakba.
 • A reneszánszban merül fel . Egy új gazdag társadalmi osztály megjelenésével a polgárság, azok a művészek, akik korábban arisztokrácia védőszentjeként készítették darabjaikat, sokkal szélesebb közönséget találnak a gazdag kereskedők körében. Ezt a művészetet azonban az arisztokraták "népi művészetnek" szenvedett.
 • Az ipari forradalom népszerűsíti . A tömegkultúrának és a műalkotások műszaki reprodukciójának köszönhetően létrejön a „népszerű” új kategóriája, amely most a fogyasztott tömegre vonatkozik, azaz arra, amit előállítanak és eladnak a szélesebb közönség számára.
 • Nincs idő . Noha a koncepció eredete megjelölhető, a népművészet nem egy történelmi korszakhoz vagy egy adott mozgalomhoz tartozik, hanem a különféle háttérrel rendelkező darabkészleteket egyesíti.
 • Nem a szerzőkre vonatkozik . Noha a népszerű művészekről beszélhetünk és megnevezhetjük őket, a leggyakoribb az, hogy a népművészet olyan kulturális kifejezések kategóriáját jelenti, amelyekhez a szerzők nehezen tulajdoníthatók.
 1. Példák a népművészetre

 • A 19. század végétől vagy a 20. század elejétől a gyarmatosítási folyamat során túlélő amerikai aborigének kosarazása, mint például a makahák.
 • A tánc a dél-amerikai dobokkal (Argentínában és Uruguay-ban), Candombe vagy Candombé néven ismert.
 • A sebucán anyag, őslakos származású ünnepi hagyomány Venezuelában.
 • A spanyolországi valenciai fallas, helyi ikonokkal teli ünnepségek sorozata, minden év márciusának első felében.
 • Koponya és pan de muerto, mexikói népi konyha a halottak napjának megünneplésére.

Érdekes Cikkek

Állati légzés

Állati légzés

Elmagyarázom nektek, mi az állati légzés és miből áll ez a folyamat. Ezenkívül a létező állati légzés típusai és példák. Az állatok légzése gázok cseréjéből áll a környezettel. Mi az állatok légzése? Az állatok légzéséről beszélve az állatvilágban élő élőlények anyagcsere-mechanizmusára utalunk, amely a környezettel történő gázcserékből áll, amelybe oxigént vezetünk ( O2) a szervezetbe, és a szén-dioxid (CO2) kiürül. Ez a folyamat minden ismert állatra jellemző, az egysejt

Hőegyensúly

Hőegyensúly

Elmagyarázzuk, mi a termikus egyensúly, mi az, és milyen képletet használ. Ezen felül a termodinamika nulla törvénye és példák. Idővel két érintkezőben lévő tárgy eléri ugyanazt a hőmérsékletet. Mi a termikus egyensúly? A fizikában azt az állapotot, amelyben két mechanikus érintkezésben lévő vagy vezetőképes felülettel elválasztott test megegyezik eredetileg eltérő hőmérsékleteikkel, az egyik hő besugárzása miatt, hőegyensúlynak nevezzük . a másik felé, amíg el nem éri az egyensúlyt

Napenergia

Napenergia

Elmagyarázzuk, mi a napenergia és hogyan termelődik. Ezen felül, mi a célja, és milyen előnyei és hátrányai vannak. A napelemek átalakítják a napsugárzást használható elektromos energiává. Mi a napenergia? A napenergia megújuló energiaforma, amelyet a Napból származó elektromágneses sugárzás átalakításával nyernek. Ezt az energiát az ősi idők ó

Irodalmi esszé

Irodalmi esszé

Elmagyarázzuk, mi az irodalmi esszé és hogyan lehet elkészíteni. Ezenkívül a részét alkotó részek és az ilyen típusú esszé példája. Az irodalmi esszé szubjektív, személyes és szigorú megközelítés a kezelendő témához. Mi az irodalmi esszé? Az irodalmi esszé, amelyet néha egyszerűen esszének is neveznek, egy rövid és prózai disszertáció, amely a szerző szabad választása és megközelítése tárgyát elemzi vagy tükrözi . Az irodalmi műfajok közé tartozik, a narratíváv

Szervezeti ábra

Szervezeti ábra

Elmagyarázzuk, mi a szervezeti ábra és mi a grafikus ábrázolás. Ezen felül a létező szervezeti diagram típusok. A szervezeti diagram lehetővé teszi, hogy gyorsan áttekinthesse a társaság szervezeti felépítését. Mi a szervezeti ábra? A szervezeti diagram egy szervezet vázának grafikus ábrázolása , amely bemutatja a hierarchikus pozíciókat. A szervezeti felépítés se

vadon

vadon

Elmagyarázzuk, mi a sivatag, és a különböző éghajlatokat, amelyek dominálnak ebben a biomában. Ezen felül a növény- és állatvilágot, amelyben otthont adhat. A 'sivatagok' 'a Föld bolygójának csaknem egyharmadát foglalják el. Mi a sivatag? A "kihalt" biokémiai táj (vagy élővilág), amelyet alacsony csapadékmennyiség és a csapadék mutatói jellemeznek. (esõk) ridos. Hagyományosan