• Wednesday August 5,2020

Képzőművészet

Elmagyarázzuk, mi a vizuális művészet, annak története és mi a művészeti tudományág célja. Ezen felül, a besorolása és jellemzői.

A Képzőművészet magában foglalja a hagyományos plasztikus művészetek technikáit és más újakat.
 1. Melyek a képzőművészetek?

A képzőművészet olyan technikák és művészi tudományágak sorozatára utal, amelyek a hagyományos plasztikus művészetektől a leginnovatívabb és nem szokatlan tendenciáig terjednek, és kihasználják a rendelkezésre álló új technológiákat., mint például a digitális művészet, a városi művészet és mások, amelyek a huszadik század folyamán merültek fel, és ami a XXI.

Ezeket a kifejezéseket használják annak a közös dimenziónak a ragaszkodására, amely oly sokféle technikát és erőforrást magában foglal, és ez vizuális, úgy értendő, mint amely a a néző szemével láthatja a mű alkotó részleteit.

Ez a kifejezés azonban kicsit önkényes lehet, ha figyelembe vesszük, hogy például a videoművészetben más érzékszervek is szerepelnek .

A képzőművészet listája nagy, és magában foglalja a hagyományos és az új technikákat, sőt bizonyos tudományokat is magában foglal, például a teljesítményt, ami megfosztja a vizuális észlelést. a művészeti események.

Ebben az értelemben tanulmányozási tárgyként szolgált olyan értelmezési tudományágakhoz, mint például a pszichológia ( gesztalt ), és érdekli, hogy a valóságot hogyan érzékeljük és mentálisan szervezzük.

Ebben az értelemben a képzőművészet különös figyelmet fordít a műveinek dinamikájára a háttér és az ábrázolt ábra, a vázlat között, az elemek csoportosulására irányuló tendenciák között és az a mód, ahogyan a hangulat, a statikus vagy az etikus hatások kialakulnak az észlelt körül.

Ez szolgálhat neked: alkotás.

 1. A képzőművészet története

A hagyományos plasztikus művészeteknek megvan a maga története, mivel az emberiség legrégebbi időiből származnak, különösen a festészet és a szobrászat területén. Azonban a technológiai paradigma megváltoztatása után, amelyet az ipari forradalom és a huszadik század ezt követő technológiai forradalmai jelentettek, manapság vannak olyan modern szempontok, mint a fotózás vagy a mozi, és még újabbak, például a videoművészet, a net.art (művészet az interneten), a Land Art vagy a rendezvény vagy előadás . A képzőművészet története egyre merészebb innováció.

 1. Mire való a képzőművészet?

A képzőművészet kinyithatja a szemét bizonyos, nem figyelembe vett jelentésekkel kapcsolatban.

Megállapodunk abban, hogy a művészet, amint Oscar Wilde mondta, haszontalan. Vagyis nincs gyakorlati hasznossága, gazdasági szempontból nem cserélhető, és nem szolgálja a kályha kijavítását, amikor télen sérült.

A vizuális művészetnek azonban gyakran vannak dekoratív alkalmazásai otthonokban, épületekben vagy egyszerűen a városban, például a városi művészetben ( utcai művészet ), amelyek némi harmóniát adhatnak a nézőnek, vagy éppen ellenkezőleg, megnyitják a szemüket bizonyos jelentésekkel kapcsolatban, amelyek Általában nem is veszi figyelembe.

 1. A képzőművészet osztályozása

A képzőművészet számos, és legalább az alábbi kategóriákat magában foglalja:

 • Hagyományos plasztikus művészetek : festészet, szobrászat, építészet, rajz, metszet.
 • Századi képzőművészet : fényképezés, mozi, kinetikus művészet, absztrakt művészet, földművészet (művészet a földdel vagy maga a földdel), városi művészet, graffiti, előadás.
 • Digitális vagy újkori művészetek: videoművészet (multimédiás művészet), net.art, digitális művészet, rajongók és létesítmények (szobor, festmény és különféle műanyag elemek összekapcsolása egy adott hely körül).
 1. A képzőművészet jellemzői

A Képzőművészet technikákat, formákat vagy hagyományokat használhat és kombinálhat másokkal.

A képzőművészet, mint globális kategória, a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

 • Transzdiszciplinaritás. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a képzőművészet a különböző tudományágak között mozog, ahelyett, hogy egybe ragadnának, vagy tiszteletben tartanák a közöttük lévő határokat. Alapvetően bármilyen technikát, formát vagy hagyományt használhat, és bármilyen máskal kombinálhatja, amely kényelmes.
 • A képzőművészet hajlamos arra, hogy újrahasznosítsa a korábbi és a tradicionális trendeket és felfedezéseket, és intervenciók és ironikus fordulatok révén új értelmi rétegekkel legyőzze őket.
 • Ez egy globális művészet, nagyon jól kezelhető a globalizáció heterogén és szennyezett képzeletében, ahol kevés dolgot tekintnek tisztának vagy inmobilizálhatatlannak, és Értékkeverés és merészség.
 • Kezelje az expozíciós stratégiákat . Nem elégedett a múzeumokkal és az ellenőrzött területekkel, hanem betört a városba, kiment a néző keresésére, és gyakran egy bizonyos együttműködést vagy bizonyos bonyodalmat követel tőle a mű alkotásakor.

Érdekes Cikkek

szobor

szobor

Elmagyarázom nektek, mi a szobor és miből áll ez a művészi kifejezés. Jellemzők, technikák, funkció és felhasználás a társadalomban. A szabadságszobor a francia szobrász, Frarth Bartholdi alkotása. Mi a szobrászat? A szobrászat (a latin szobrászatból, szobrászatból) egy művészi kifejezés egy formája, amely egy anyag faragását, formázását, faragását vagy darabolását teszi lehetővé, hogy forma alakuljon ki. A szobrászatot a festészet, a zene é

Kommunikáció a szervezetekben

Kommunikáció a szervezetekben

Elmagyarázzuk, mi a kommunikáció a szervezetekben, annak fontossága és osztályozása. Az elvégzendő funkciók és elemek. A szervezeti kommunikációt a Humánerőforrás-osztály irányítja. Mi a kommunikáció a szervezetekben? A szervezetekben folytatott kommunikáció az üzenetek terjesztésével függ össze annak érdekében, hogy az eredményeket és követelményeket belül továbbítsák a megfelelő tagoknak . Noha ajtón kívül is kommunikál, és eb

Kommunikációs tudományok

Kommunikációs tudományok

Elmagyarázjuk Önnek, hogy mi is és miben áll a Kommunikációs Tudomány. Ezen túlmenően, mi az alszáma. Ezek olyan tudományágak, amelyek az emberi kommunikációra összpontosítanak. Melyek a kommunikációs tudományok? A kommunikáció tudományára vagy a kommunikációra egy olyan tudományágról beszélünk, amelynek tárgya elsősorban az emberi kommunikáció, amelyet jelenségként értünk. Kevésbé összetett, sokszínű és körül

Perceptions

Perceptions

Elmagyarázom nektek, mi az észlelés és az összetevőket, amelyeket a pszichológia elemez. Ezen felül, milyen szakaszok vannak az észlelés. Azt mondják, hogy az észlelés szubjektív természetű. Mi az észlelés? Az érzékelés az az ember által végrehajtott egyéni mechanizmus, amely a kívülről érkező jelek fogadásában, értelmezésében és megértésében, az érzékelési tevékenység alapján történő kódolásban áll. Ez egy olyan adatsor, amelyet a test nyers infor

Kommunikációs csatorna

Kommunikációs csatorna

Elmagyarázzuk, mi ezek és mik a kommunikációs csatornák. Ezen felül, hogyan osztályozzák őket, mire szolgálnak és mikor hatékonyak. A kommunikációs csatorna olyan egyszerű lehet, mint a papír. Melyek a kommunikációs csatornák? A kommunikációs csatorna az a fizikai közeg, amelyen keresztül a kommunikációs cselekedet végrehajtásra kerül , azaz információcserére szolgál a küldő és egy vagy több vevő között. . Ennek a speciális közegnek a meglét

edzés

edzés

Elmagyarázom nektek, mi a képződmény és mi okozza ezt a kifejezést. Ezen felül a létező különféle formációk. A katonai kiképzés az embereket fizikailag és érzelmileg képezi. Mi az edzés? A formáció kifejezés a latin "formátum" -ból származik, és valamire formát jelent, a dolgok megjelenésére és külső jellemzőire. Számos különböző fogalom hivatko