• Sunday July 12,2020

Kapitalizmus és szocializmus

Elmagyarázom nektek, mi a kapitalizmus és a szocializmus, a legfontosabb gazdasági rendszerek, és mi a különbség.

A kapitalizmus és a szocializmus két ellentétes gazdasági és filozófiai rendszer.
  1. Kapitalizmus és szocializmus

A kapitalizmus és a szocializmus, a két ellentétes gazdasági és filozófiai rendszer közötti különbségek sokféleképpen magyarázhatók. Kezdjük azzal, hogy meghatározzuk mindkettőt.

KAPITALIZMUS: A kapitalizmus egy olyan rendszer, amely a termelési eszközök magántulajdonán és a tőke felhalmozódásán alapul, mint egy út a nemzetek gazdagságához . Ebben a rendszerben a kereslet és a kereslet olyan elemeket alkot, amelyek a piac logikáját alkotják, és amelyek szabályozzák a tőke elosztását, és így az erőforrások elosztását.

Ez a burzsoázia uralkodó osztályként való megjelenésének következményeként jött létre a modern korban, különösen az ipari forradalom után, amely lehetővé tette az ipari fogyasztói társadalom kialakulását.

SZOCIÁLISM: A szocializmus egy olyan politikai és gazdasági doktrína, amely elősegíti a termelési eszközök társadalmi és közösségi tulajdonjogát, valamint a munkásosztály, a proletariátus általi igazgatását annak érdekében, hogy a társadalmi osztályoktól mentes társadalom, amelyben az erőforrások és a lehetőségek elosztása egyenlő.

A szocializmus a francia felvilágosodásból származó burzsoá forradalmakból és liberalizmusból is származik, de Karl Marx és Federico Engels közreműködésével csak a 20. században szocializmus fogja magába foglalni a „tudományos” logikát, azaz egy modellt és egy eljárás, és így már nem pusztán az uralkodó rendszer kritikájának módja.

A szocializmust kommunizmusnak is nevezik, bár a két kifejezés nem teljesen azonos.

Lásd még:

  • kapitalizmus
  • szocializmus
  1. Miben különböznek egymástól?

E két rendszer közötti nagy különbség elsősorban a gazdasági működési modellre és az állam szerepére utal . Míg a kapitalisták a teljes gazdasági szabadságot védik, miközben hagyják, hogy a piac meghatározza a termelés és a fogyasztás igényeit, és ezért ott, ahol a vagyon áramlik, a szocialisták inkább egy olyan állam beavatkozása és ellenőrzése alatt álló gazdaságot választanak, amely egységként működne gondviselő a társadalmi egyenlőtlenség elkerülése érdekében.

Az állam ezen protekcionista szerepében a kapitalisták olyan mesterséges beavatkozást látnak, amely valójában nem teszi lehetővé a termelési és fogyasztási erők eredményes egyensúlyát, ám adókat vagy kereskedelmi korlátozásokat kivetve mesterségesen részesül.

Ezenkívül azt állítják, hogy az állam soha nem kezeli az erőforrásokat annyira hatékonyan, mint az üzleti vállalkozás, és hogy a gazdasági támogatás elosztása a hátrányos helyzetűeknek, a társadalmi tervek és a társadalmi beruházások egyéb formái csak a hátrányos helyzetű személyeket teszi nagyobb mértékben az állam támogatásától függővé.

A szocialisták viszont a piacot azzal vádolják, hogy egyáltalán nem építenek stabil társadalmakat, hanem az, hogy csak a hatalmasokat részesítik előnyben, akik ellenőrzik a termelési eszközöket, valamint a nagy nemzeti és nemzetközi fővárosokat. A kapitalista társadalom véleménye szerint a szegénység nagy gyára, mivel a felső osztályok privilegizált életmodelljét csak az alsóbb osztályok munkaerőjének kiaknázásával lehet fenntartani.

Azt mondhatnánk, hogy a szocialisták mindenekelőtt a közösségi vagyont és a szolidaritás elvét támogatják, míg a kapitalisták mindazonáltal védik a szabadságot és az individualizmust, még az esetleges igazságtalanságok ellenére is.

Érdekes Cikkek

Talajerózió

Talajerózió

Elmagyarázzuk, mi a talajerózió, hogyan osztályozódik és mi okozza azt. Ezen felül annak következményei és hogyan lehet elkerülni. A talajerózió változásokat idéz elő a föld hosszú távú vonatkozásában. Mi a talaj eróziója? A talajerózió a föld felszínének eróziós folyamata a geológiai hatások (például víz vagy olvadási áram), éghajlati (például esők vagy erős szél) hatására. vagy az ember tevékenysége (például mezőgazda

Általános és konkrét célok

Általános és konkrét célok

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi az általános és a konkrét célkitűzés, a példák és milyen funkciókat teljesítik. Jellemzők és azok végrehajtásának lépései. Ennek eredményeként minden konkrét célkitűzésnek teljesítenie kell az általános célkitűzést. Melyek az általános és a konkrét célok? Ha általános és konkrét célokról bes

Analóg kémia

Analóg kémia

Elmagyarázzuk Önnek, mi az analitikus kémia, és mire összpontosít a kémia ezen ága. Ezenkívül az alkalmazott analitikai módszerek. Az analitikai kémia különféle analitikai módszereket alkalmaz. Mi az analitikus kémia? Analitikai kémiának nevezzük a kémia olyan ágazatává, amely az anyag megértésére összpontosít , azaz az egyes anyagok alkotó elemzésére mintát, kísérleti vagy laboratóriumi módszerekkel. Ezt az ágot kvantitatív analitikai

Társadalmi tudatosság

Társadalmi tudatosság

Elmagyarázzuk, mi a társadalmi tudatosság, és ezen mentális tevékenység néhány jellemzőjét. Ezen felül, mi az osztálytudat. A társadalmi tudatosság lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba kerüljünk a társadalomban. Mi a társadalmi tudatosság? A társadalmi tudat az a szakasz vagy mentális tevékenység, amelyen keresztül az ember megismerheti más egyének vagy akár egyének helyzetét egy közösségen vagy csoporton belül. A társadalmi tudat a tudatosság egy

Fosszilis tüzelőanyagok

Fosszilis tüzelőanyagok

Elmagyarázzuk, mi a fosszilis tüzelőanyagok, azok kialakulásának módja és példák. Felhasználás, fontosság és az általuk generált környezeti hatás. A fosszilis tüzelőanyagok a világ fő energiaforrása. Melyek a fosszilis tüzelőanyagok? A fosszilis tüzelőanyagok, például az olaj, a szén és a földgáz, a szerves anyagok (növények, mikroorganizmusok, baktériumok és algák) természetes bomlásából származnak , egy olyan átalakítási folyamat után, amely több mint 600 millió években Megújíthatatlan energiának nevezik őket, mivel korlátozott természeti erőforrások, mivel hosszú időt igényelnek és speciális

Tudományos megfigyelés

Tudományos megfigyelés

Elmagyarázzuk, mi a tudományos megfigyelés, miért olyan fontos és jellemzői. Ezen felül, hogyan osztályozása és példák. A tudományos megfigyelés garantálja a tudományos kutatások tárgyilagosságát és bizonyíthatóságát. Mi a tudományos megfigyelés? Amikor a tudományos megfigyelésről beszélünk , arra utalunk, amikor a természet jelenségeit analitikai céllal részletezzük és a legtöbb a lehetséges objektív információk. Ez az úgynevezett tudományos módszer egyi