• Tuesday July 14,2020

tudomány

Elmagyarázom nektek, mi a tudomány és a tudományos ismeret, mi a tudományos módszer és lépései. Ezen kívül milyen típusú tudományok.

A tudomány a tudományos módszernek nevezi.
 1. Mi a tudomány?

A tudomány az a tudáskészlet, amelyet szisztematikusan szerveznek megfigyelés, kísérlet és érvelés útján, egy adott területen belül. ebből az ismeretgyűjtésből hipotézisek, kérdések, rendszerek, törvények és alapelvek állnak elő .

A tudományt bizonyos módszerek irányítják, amelyek egy sor szabályt és lépést tartalmaznak. Ezen módszerek szigorú és szigorú alkalmazásának köszönhetően a vizsgálati folyamatokból fakadó érvelés validálódik, tudományos következtetéseket adva a kapott következtetésekhez. Ezért a tudományos megfigyelésből és a kísérletekből levont következtetések ellenőrizhetők és objektívek.

A tudomány különféle tudományterületekre vagy tudományterületekre tagolódik, ahol a különböző szakemberek tanulmányokat és megfigyeléseket végeznek, tudományos módszerek felhasználásával az új ismeretek és ismeretek eléréséhez. Meleg, pontos, megcáfolhatatlan és objektív.

Főként az új tudás megszerzésének tudományos módszere irányítja.

Lásd még: Modern tudomány.

 1. Tudományos módszer

A megfelelő eszközöket kell használni annak érdekében, hogy az ismeretek érvényesek legyenek.

Mint mondtuk, az új ismeretek megszerzése érdekében a tudomány a tudományos módszernek nevezi (adja meg a linket a téma kibővítéséhez ) , amely egy sor lépést von maga után, amelyek a tudományos ismeretek eléréséhez szükségesek.

Ehhez a megfelelő eszközöket kell használni, hogy az ismeretek érvényesek legyenek. Ezt a módszert vagy a kutató által követendő lépéseket a vizsgálat során mindig el kell magyarázni és részletezni, hogy a fogadottak tudják és meg tudja ítélni a kapott eredményeket.

Bővebben: Tudományos módszer.

 1. A tudományos módszer lépései

A tudományos módszer alkotása, széles körben, öt:

 • Megfigyelés. A kutató első dolga az, hogy körültekintően figyelje a jelenséget, amelyet tanulmányozni kíván. Ehhez elemzi ezt a jelenséget, ahogy a természetben megtalálható, saját érzékének felhasználásával.
 • Indukció. Ebből a tudós megszerez minden elemzett jelenség sajátos elvét. Ez az indukció néven ismert.
 • Hipotézist. A következő lépés egy hipotézis megfogalmazása, azaz egy valószínű javaslat, amelyet az adatok és információk gyűjtése után teszünk.
 • Kísérletezést. Ebből a javaslatból a tudós vezeti tudományos kutatásait, annyi tesztet hajt végre, amennyi szükséges, hogy az internet bizonyítsa vagy megcáfolja.
 • Következtetések. Ezt követően be kell mutatni egy vizsgálatot, amelyben részletezik az összes korábbi lépést, és ahol az elvégzett munka után levont következtetéseket fejezik ki.

Bővebben: Melyek a tudományos módszer lépései?

 1. Tudományos ismeretek

A tudományos ismeretek érvényessége nem állandó vagy megkérdőjelezhetetlen.

A tudományos ismeretek egyik előnye, hogy túlmutatnak a tényeken, és közölhetők, és még jobb, ha mindenki ellenőrizhet. A tudás egyéb tulajdonságai:

egyszerűtermészetesenszisztematikus
jogispecializáltcélkitűzés
fcticokritikusjósló

Figyelembe kell venni, hogy a tudományos ismeretek érvényessége nem állandó vagy megkérdőjelezhetetlen, hanem hogy mindaddig úgy tekintendők, ha nem tagadják meg őket. A megszerzett tudást folyamatosan ellentmondásba veszik és megkérdőjelezik.

Az a tény, hogy egy tudást nem cáfoltak, nem azt jelenti, hogy megkérdőjelezhetetlen igazságnak tekintik, hanem azt, hogy mindig új tartalomnak és megfigyeléseknek teszik alá, amelyeket idővel megszereznek, hogy ellenőrizhessék azokat.

Kövesse: Tudományos ismeretek.

 1. A tudomány típusai

A természettudományok, mint például a csillagászat, a természettudományokért felelősek.

Általánosságban elmondható, hogy a tudomány az alábbiak szerint osztályozható:

 • Természettudományok . Szakterületük a természettudomány, például a csillagászat, a geológia, a biológia vagy a fizika.
 • Formális tudományok . Ezek a következtetések érvényes formáira irányulnak, és formális, nem konkrét tartalommal rendelkeznek, ellentétben az empirikus tudományokkal. Itt vannak a matematika és a logika.
 • Társadalomtudományok: Ide tartoznak az emberi kérdésekre orientált tudományágak, például a kultúra és a társadalom. Ide tartozhat többek között a szociológia, a történelem, a pszichológia, az antropológia vagy a politika. Ezután kibővítjük a koncepciót.
 1. Társadalomtudományok

A társadalomtudományok magukba foglalják azokat a tudományágakat, amelyek az emberi társadalom életéből fakadó kulturális és társadalmi folyamatokat vizsgálják. A társadalomtudományok az ember mint egyén és a társadalmi lény viselkedését, pszichéjének működését, történetét, fejlődését, fejlődését és politikai életét tanulmányozzák.

A társadalomtudományokon belül megtalálhatunk más, konkrétabb tudományokat is, mint például a szociológia, a történelem, a pszichológia, az antropológia vagy a politika.

Bővebben: Társadalomtudományok.

Érdekes Cikkek

Macromolculas

Macromolculas

Elmagyarázzuk, mi a makromolekulák, azok funkciói és szerkezetének típusai. Ezen felül természetes és szintetikus makromolekulák. A makromolekula több százezer atomból állhat. Mik a makromolekulák? A makromolekulák hatalmas molekulák . Általában a kisebb molekuláris egységek, monomerek néven ismert, természetes vagy mesterséges folyamatok által létrehozott terméke. Vagyis több ezer vagy szá

Félvezető

Félvezető

Elmagyarázom nektek, mi a szilárd állapot, és mi az anyagi állapot fizikai tulajdonságai. Példák szilárd anyagokra. A kohéziónak köszönhetően a szilárd anyagnak egyértelmű korlátok vannak és saját térfogatuk van. Mi a szilárdtest? Szilárd állapotnak nevezzük az anyag megjelenítésének négy alapvető módjának egyikéhez , folyékony, gáznemű és plazmatikus formában. Ezeket a formákat az anyag aggregáci

depresszió

depresszió

Elmagyarázzuk, mi a depresszió, a létező típusok és azok fő okai. Ezen kívül a tünetei és mi a krónikus depresszió. A depresszió az érzelmi és pszichológiai állapotok halmaza. Mi a depresszió? A depresszió egy átmeneti vagy tartós pszichés betegség, amelyet a nagymértékű hanyatlás , boldogtalanság és bűntudat , valamint élvezésképtelenség és gyakran szorongásos epizódok jellemeznek. Előfordulhat egy külső ingerre adott

A tudományos terjesztés cikke

A tudományos terjesztés cikke

Elmagyarázjuk Önnek, mi a tudományos terjesztés cikke és annak főbb jellemzői. Ezen felül, milyen a felépítése és milyen példa. A tudományos terjesztésről szóló cikket a nyilvánosság elé terjesztik. Mi az a tudományos terjesztési cikk? Ezt a tudományos terjesztés cikkével vagy egyszerűen egy rövid írásbeli cikk terjesztésével kell érteni, és a nyilvánossághoz vezette. , nem szakosodott, amelynek célja

Az anyag összesülésének állama

Az anyag összesülésének állama

Elmagyarázzuk Önnek az anyag aggregálódásának állapotát, hogyan lehet osztályozni, és az egyes tulajdonságait. Az anyag áthaladhat az aggregáció egyik állapotáról a másikra hőmérsékletének és nyomásának megváltoztatásával. Milyen állapotok vannak az anyag aggregálódásában? Az anyag aggregálódásának állap

Az emberi fejlődés

Az emberi fejlődés

Elmagyarázzuk, mi az emberi fejlődés és mi a célja. Ezen felül, mi az ENSZ emberi fejlõdési indexe. Az emberi fejlődés célja egy közösség fejlődésének elérése. Mi az emberi fejlődés? Az emberi fejlődés az a folyamat, amelynek során a társadalomnak javítania kell az azt alkotó emberek életkörülményeit . Ennek elérése érdekében növel