• Tuesday July 14,2020

Hatékony kommunikáció

Elmagyarázzuk Önnek, mi a hatékony kommunikáció és mi annak elemei. Ezen felül, miért olyan fontos, és néhány példa.

Nagyon fontos, hogy a kibocsátó egyértelműen tudja, mit továbbít.
 1. Mi a hatékony kommunikáció?

A hatékony kommunikáció az, amelyben a feladó és a fogadó egyenértékű formában üzenetet kódol . Így az üzenet sikeresen továbbításra kerül: a fogadó megérti a kiadott üzenet jelentését és szándékát.

A kommunikáció hatékonysága érdekében nagyon fontos, hogy a kibocsátó egyértelműen tudja, mit továbbít, és tisztában van annak a személynek vagy embereknek a tulajdonságaival, akiknek El akarom küldeni, hogy az üzenet a lehető legjobban megfogalmazódjon.

A hatékony kommunikáció során a feladónak legalább nak kell lennie Ehhez a legfontosabb az, hogy megmutassuk, hogy megértetted, hogy ez egy felhatalmazott hang az, amit közölnek. Ugyanakkor a lehető legjobb módon, egyértelmű és pontos fogalmakkal kell továbbítani, hogy ne legyen félreértés vagy téves értelmezés.

Másrészről, a kibocsátó által megfogalmazott üzenetnek nemcsak ésszerűnek, és nem csak érzelmi formának kell lennie, hanem mindkét dimenziót össze kell vonnia . Ily módon azok, akiket nem érinti az érzelmi elemek, meggyőződhetnek a racionális elemekből és fordítva. Ezenkívül jó stratégia lehet az üzenet címzettjének figyelme felvétele.

Lásd még: Interperszonális kommunikáció.

 1. A hatékony kommunikáció elemei

A csatorna az a fizikai közeg, amelyen keresztül az üzenet továbbításra kerül.

A hatékony kommunikáción belül - akárcsak bármilyen típusú kommunikáció esetén - vannak bizonyos elemek, amelyek ezt alkotják. Néhány ezek közül:

 • Kibocsátó. Az a személy vagy személyek, akik előállítják és elküldik az üzenetet.
 • Vevő. Az a személy vagy személyek, akik fogadják és értelmezik az üzenetet.
 • Kódot. Szabályok és jelek, amelyeket a küldő az üzenet elkészítéséhez használ, és a fogadónak ismernie kell azokat az értelmezéshez.
 • Channel. Az a fizikai közeg, amelyen keresztül az üzenet továbbításra kerül, és amely a küldőtől a vevőhöz kerül.
 • Üzenet. Az a tárgy, amely kommunikál. A feladó megfogalmazza és elküldi, a fogadó pedig fogadja és értelmezi.
 • Referense. Az az elem, helyzet vagy esemény, amelyre utal, vagy "utal" az üzenetre.
 • Helyzetet. A környezet, amelyben a feladó továbbítja az üzenetet, és amelyben a fogadó fogadja azt. Mindkét esetben a helyzet befolyásolja vagy akár kondicionálja a megfogalmazásának módját és az üzenet értelmezését. A helyzetet mindkettő megoszthatja, vagy nem.
 • Zaj. Bármely típusú interferencia, amely befolyásolja a kommunikáció bármely elemét, és ezért végül befolyásolja azt. Ha több zaj van, a kommunikáció nem hatékony.
 1. A hatékony kommunikáció fontossága

A jól kialakított üzenet nagyobb eladási volument eredményezhet

A hatékony kommunikáció fontossága egyértelműen megmutatkozik az üzleti környezetben, ahol változtatni lehet a termelékenység előmozdítása terén, de a csapatok és az emberi erőforrások megfelelő és kiegészítő módon történő működése szempontjából is.

A tudományos területen például a dolgozatban kidolgozott tartalom helyes továbbítása releváns a nyilvánosság számára annak megértése érdekében is, hogy mi áll a kutatásban, és mi következtetéseket von maga után.

A politikában egy világos és meggyőző üzenet elérése kulcsa a szavazatok megszerzéséhez és a konszenzus eléréséhez az intézkedés végrehajtása során. A nem hatékony kommunikáció sok polgár számára boldogtalan lehet.

Kereskedelmi szinten a kommunikáció szintén különbséget jelent: egy jól kidolgozott üzenet magasabb értékesítési volument eredményezhet .

 1. Példák a hatékony kommunikációra

A hatékony kommunikációt különféle útvonalak vagy csatornák határozhatják meg. Néhány példa lehet:

 • Írásos kommunikáció: itt megtalálható egy egyetemi tézis, amelyben a szerző elmagyarázza egy korábbi vizsgálatot és következtetéseket von le.
 • Szóbeli kommunikáció Például egy politikus diskurzusa lehet, amikor azzal érvel, hogy miért kellene arról nyilvános aktusban szavazni.
 • Gesticulacin. Jelzések vagy gesztusok útján a feladó kommunikál valamivel, például azzal kapcsolatban, hogy az autó vezetője miként parkolhat és hogyan kell csinálni.
 1. Hatékony kommunikáció a vállalatokban

A hatékony kommunikáció kulcsfontosságú eszköz az alkalmazottak motiválásakor.

A hatékony kommunikáció döntő jelentőségű a vállalkozásokban : az üzenet helyes továbbítása a termelékenységtől, valamint a személyzet és a személyzet megfelelő működésétől függ egészében, minden rangban.

A hatékony kommunikáció elősegíti az emberi erőforrások közötti bizalom kiépítését, és egyértelműen tudja, milyen célok és célok követik a helyes út kiválasztását érte

A hatékony kommunikáció kulcsfontosságú eszköz a személyzet motiválásában, és a csapat részeként való érzésében.

Ezenkívül a hatékony kommunikáció elősegíti a vízszintes struktúrák létrehozását, ahol mindenki meghallgathatja és meghallhatja, ami kulcsfontosságú, különösen az új generációk számára, Keressen állandó visszajelzést .

Azonban a hatékony kommunikáció bármely szervezetben mindig a vezetõktõl függ, akiknek elõször kell végrehajtaniuk. Fontos az is, hogy tudd, melyik a legjobb csatorna ehhez, és a legmegfelelőbb idő is.

A vezetők kiválasztásakor figyelembe kell venni a kommunikációs képességeket.

 1. Asszertív kommunikáció

Az asszertív kommunikáció egyértelműen továbbítódik . Ez nemcsak a kommunikáció tartalmára vonatkozik, hanem a kísérő elemekre is, például gesztusokra és hangokra.

Az asszertív kommunikációt mindig kíséri az empátia, aki előidézi.A magabiztos kommunikáció célja, hogy mindig őszinte és változatlan légkört teremtsen. a felek közötti konfliktusok.

Kövesse: Érvényes kommunikáció.


Érdekes Cikkek

Macromolculas

Macromolculas

Elmagyarázzuk, mi a makromolekulák, azok funkciói és szerkezetének típusai. Ezen felül természetes és szintetikus makromolekulák. A makromolekula több százezer atomból állhat. Mik a makromolekulák? A makromolekulák hatalmas molekulák . Általában a kisebb molekuláris egységek, monomerek néven ismert, természetes vagy mesterséges folyamatok által létrehozott terméke. Vagyis több ezer vagy szá

Félvezető

Félvezető

Elmagyarázom nektek, mi a szilárd állapot, és mi az anyagi állapot fizikai tulajdonságai. Példák szilárd anyagokra. A kohéziónak köszönhetően a szilárd anyagnak egyértelmű korlátok vannak és saját térfogatuk van. Mi a szilárdtest? Szilárd állapotnak nevezzük az anyag megjelenítésének négy alapvető módjának egyikéhez , folyékony, gáznemű és plazmatikus formában. Ezeket a formákat az anyag aggregáci

depresszió

depresszió

Elmagyarázzuk, mi a depresszió, a létező típusok és azok fő okai. Ezen kívül a tünetei és mi a krónikus depresszió. A depresszió az érzelmi és pszichológiai állapotok halmaza. Mi a depresszió? A depresszió egy átmeneti vagy tartós pszichés betegség, amelyet a nagymértékű hanyatlás , boldogtalanság és bűntudat , valamint élvezésképtelenség és gyakran szorongásos epizódok jellemeznek. Előfordulhat egy külső ingerre adott

A tudományos terjesztés cikke

A tudományos terjesztés cikke

Elmagyarázjuk Önnek, mi a tudományos terjesztés cikke és annak főbb jellemzői. Ezen felül, milyen a felépítése és milyen példa. A tudományos terjesztésről szóló cikket a nyilvánosság elé terjesztik. Mi az a tudományos terjesztési cikk? Ezt a tudományos terjesztés cikkével vagy egyszerűen egy rövid írásbeli cikk terjesztésével kell érteni, és a nyilvánossághoz vezette. , nem szakosodott, amelynek célja

Az anyag összesülésének állama

Az anyag összesülésének állama

Elmagyarázzuk Önnek az anyag aggregálódásának állapotát, hogyan lehet osztályozni, és az egyes tulajdonságait. Az anyag áthaladhat az aggregáció egyik állapotáról a másikra hőmérsékletének és nyomásának megváltoztatásával. Milyen állapotok vannak az anyag aggregálódásában? Az anyag aggregálódásának állap

Az emberi fejlődés

Az emberi fejlődés

Elmagyarázzuk, mi az emberi fejlődés és mi a célja. Ezen felül, mi az ENSZ emberi fejlõdési indexe. Az emberi fejlődés célja egy közösség fejlődésének elérése. Mi az emberi fejlődés? Az emberi fejlődés az a folyamat, amelynek során a társadalomnak javítania kell az azt alkotó emberek életkörülményeit . Ennek elérése érdekében növel