• Monday May 17,2021

Szervezeti kultúra

Elmagyarázzuk, mi a szervezeti kultúra és miért olyan fontos a vállalatok számára. Mik az elemek és hogyan határozza meg az éghajlat?

A szervezeti kultúrát a különböző egyéni értékek alkotják.
 1. Mi a szervezeti kultúra?

A szervezeti kultúrát úgy értjük, mint egy szervezet hitét, értékeit, szokásait, hagyományait, hozzáállását és tapasztalatait .

Mivel minden szervezet emberből áll, ez a kultúra a különféle egyéni értékekből áll, amelyek a szervezeti egészet alkotják. A szervezeti kultúra azonban nem pusztán az egy szervezeten vagy társaságon dolgozó egyéniségek összessége.

Éppen ellenkezőleg, a szervezeti kultúra megelőzi az egyes kultúrákat. Ez azt jelenti, hogy minden szervezeti kultúra alkotja az alapjait, majd alkalmazkodik az alkalmazottakhoz (alkalmazottakhoz), amelyek képezik az ilyen szervezeti kultúrát.

A szervezeti kultúrát gyakran úgy is definiálják, mint egy normák és értékek halmazát, amelyek az emberek egy adott szervezetben vannak.

A szervezeti kultúra célja annak ellenőrzése, ahogyan az emberek kölcsönhatásba lépnek egymással (és külföldön).

A szervezeti kultúra röviden a vállalat pszichológiája, vagyis ez a vállalat emberi magja, az alkalmazottak összegének viselkedése., az a kép, amelyet ez a szervezet nyújt annak a társadalomnak, amelybe beilleszkedik, ez a munkavállalók és beszállítói kiválasztásának folyamata is.

Ez szolgálhat Önnek: Szervezetfejlesztés.

 1. A szervezeti kultúra fontossága

A szervezeti kultúrának két fő jelentőségű tengelye van: a belső (a személyzettel, a vezetőkkel, a munkakörnyezettel stb.), A másik a (külső) társadalommal kapcsolatos; a környezettel, szomszédsággal, jótékonysági, kormányzati tevékenységekkel stb.

A szervezeti kultúra irányítja a társaság irányát, mivel útmutatást nyújt az egyes vállalatok vagy szervezetek magatartásának . Ugyancsak irányítja az üzletet alkalmazottainak, ügyfeleinek és általában a társadalomnak.

Minden alkalmazott megpróbál azonosulni egy bizonyos szervezeti kultúrával. Ennélfogva az ezekkel kapcsolatos fontosság az értékek, hiedelmek, szokások, normák és szokások megfelelő azonosításában rejlik a munkavállalók körében, valamint a szervezeti kultúrában.

Ami a társadalmat illeti, amelybe a társaság bekerül a szervezetbe, a szervezeti kultúra szóvivője annak a módnak, amellyel a vállalat kapcsolódik a társadalomhoz, azaz imázsához; a környezet gondozásának módja (vagy sem), érdeklődése a környezet iránt, befolyása és részvétele a környéki tevékenységekben stb.

 1. A szervezeti kultúra elemei

Meg kell határozni, ki vagy ki a döntéshozó.

A szervezeti kultúrán belül számos elem képezi azt:

 • A szervezet azonosítója: Milyen típusú társaság ez? Milyen értékek vannak? Melyek a céljaid? Mi a küldetése?
 • Vezérlő rendszerek: A szervezeti kultúrának rendelkeznie kell ellenőrző rendszerekkel, azaz olyan folyamatokkal, amelyek figyelemmel kísérik a humán tőkével (azaz az alkalmazottakkal és a vezetőkkel) egy vállalaton belül zajló eseményeket.
 • Hatalmi struktúrák: Megállapítja, ki vagy ki a döntéshozó, hogyan oszlik meg és milyen százalékban.
 • Szimbólumok: Ide tartoznak a logók és bármilyen formatervezés (vizuális és hangtámogatás), amely a cég rendelkezik. A parkolók vagy a vezetők exkluzív fürdőszobái szintén a hatalom szimbólumai, és beleférnek ebbe a szakaszba.
 • Rituálék és rutinok: Ide tartoznak az összes üzleti találkozó, üzleti csoport, teljesítményjelentés stb. Gyakran ezek formálisak lehetnek, de sok vállalatnak számos informális rítusa vagy rutinja van.
 • Történetek, mítoszok és anekdoták: Ez az implicit üzenet, amely az egész szervezet alapját képezi. A történetek a szervezetek növekedését mutatják be; alapjai és növekedése, jelenlegi piaci hatása stb. Az anekdoták valódi történetek narratívái, amelyeket az idősebb alkalmazottak elmondnak az új alkalmazottaknak. Más szavakkal, az az üzenet, amelyet az egyes vállalatok szervezeti kultúrájában értünk.

Ezek az elemek mindegyike együtt működik, szükség esetén átfedésben.

 1. A szervezeti kultúra éghajlata

A szervezeti kultúra légkörét az alábbiak határozzák meg:

 • Fizikai környezet: A létesítményre, a társasághoz telepített felszerelésre, a munkahely hőmérséklete, fényerő, higiénia, a hozzáférés kényelme stb.
 • Szerkezeti jellemzők Ennek köze van a szervezet hierarchikus struktúrájához, a formális struktúrának, az irányítási stílusnak a többi változó között.
 • Társadalmi környezet. Ez a munkavállalók, a vezetők, az osztályok stb. Közötti kapcsolatra utal.
 • Személyes tulajdonságok Ide tartoznak a munkavállalói elvárások, hozzáállások, motivációk, vágyak, célok stb.
 • Szervezeti magatartás. Ez a szervezetben elégedettségének szintjével, a távollévők késői érkezéseinek ellenőrzésének módjával, a munkavállalók forgalmának nagyságával vagy anélkül tapasztalható nyomással, a nyomással, amellyel dolgozik naponta stb.

Érdekes Cikkek

alapértelmezett

alapértelmezett

Elmagyarázzuk, mi az alapértelmezés és hogyan működnek a kormányok az ilyen típusú helyzetekben. Ezen kívül milyen gazdasági válságok. Bármely típusú adóssággal köthet fizetési kötelezettséget. Mi az alapértelmezés? Az alapértelmezés , amely angolul több jelentéssel bír, lázadásra, megsértésre utal, és viszont alapértelmezett helyzetbe kerül stb. Ez egy anglicizmus, amely kiterjedt

Orion köd

Orion köd

Elmagyarázom nektek, mi az Orion köd, annak néhány jellemzője és hogyan fedezte fel ezt a ködöt. Az Orion köd neve a csillagképből származik, ahol található. Mi az Orion köd? Orion ködként, más néven Messier 42, M42 vagy NGC-1976, az egyik legfényesebb köd, amely az égbolton a Földről megfigyelhető, közvetlenül a csillagképben található. Oriában kb. 1270–1276 fényév

összefoglalás

összefoglalás

Elmagyarázzuk, mi az összefoglaló, és milyen összefoglaló létezik. Ezen felül az egy és egy példaösszefoglaló végrehajtásának lépései. A "gyanták" egy szöveg vagy beszéd tömörített formái. Mi az összefoglaló? Összegzésről beszélve változó hosszúságú, mindig rövid időtartamú szövegre hivatkozunk, amelyben egy nagyobb és / vagy nagyobb szöveg ötleteit szintetizáljuk vagy rövidítjük. összetettség.A becslések szerint az összegzé

Információs társadalom

Információs társadalom

Elmagyarázzuk Önnek, mi az információs társadalom és annak főbb jellemzői. Ezen felül, fontossága, előnyei és hátrányai. Az "információs társadalom" kifejezést az 1960-as évek óta használják. Mi az információs társadalom? Az információs társadalom olyan kifejezés, amelyet arra használnak, hogy meghatározzák a közösségek társadalmi és gazdasági megszervezésének új módját . Ezt a kifejezést az 1960-as évek óta hasz

Talajrétegek

Talajrétegek

Elmagyarázzuk, mi ezek és mik a talaj különböző rétegei. Ezen felül, milyen típusú talaj létezik, és mi a talajerózió. A talaj minden rétegének sajátos összetétele van. Melyek a talajrétegek? A talaj a földkéreg felszíni rétege. Alatta több réteg található, amelyek megjelenése, textúrája és az azokat alkotó anyagok alapján különböznek egymástól. A padló három rétegből áll : Alsó . S

Fizikai jelenségek

Fizikai jelenségek

Elmagyarázzuk Önnek, mi a fizikai jelenség, azok jellemzői, milyen létező típusok és különféle példák. Ezen felül a kémiai jelenségek. A fizikai jelenségek nem befolyásolják a kémiai összetételt. Melyek a fizikai jelenségek? Fizikai jelenségeknek vagy fizikai változásoknak nevezzük az anyag állapotának olyan változásait, amelyek az anyag kémiai összetételének megváltoztatása nélkül lépnek fel , mivel ezek nem járnak n a kémiai reakciók típusa. Ez utóbbi pontosan megkülönbözteti a kémia