• Tuesday November 24,2020

Szervezeti kultúra

Elmagyarázzuk, mi a szervezeti kultúra és miért olyan fontos a vállalatok számára. Mik az elemek és hogyan határozza meg az éghajlat?

A szervezeti kultúrát a különböző egyéni értékek alkotják.
 1. Mi a szervezeti kultúra?

A szervezeti kultúrát úgy értjük, mint egy szervezet hitét, értékeit, szokásait, hagyományait, hozzáállását és tapasztalatait .

Mivel minden szervezet emberből áll, ez a kultúra a különféle egyéni értékekből áll, amelyek a szervezeti egészet alkotják. A szervezeti kultúra azonban nem pusztán az egy szervezeten vagy társaságon dolgozó egyéniségek összessége.

Éppen ellenkezőleg, a szervezeti kultúra megelőzi az egyes kultúrákat. Ez azt jelenti, hogy minden szervezeti kultúra alkotja az alapjait, majd alkalmazkodik az alkalmazottakhoz (alkalmazottakhoz), amelyek képezik az ilyen szervezeti kultúrát.

A szervezeti kultúrát gyakran úgy is definiálják, mint egy normák és értékek halmazát, amelyek az emberek egy adott szervezetben vannak.

A szervezeti kultúra célja annak ellenőrzése, ahogyan az emberek kölcsönhatásba lépnek egymással (és külföldön).

A szervezeti kultúra röviden a vállalat pszichológiája, vagyis ez a vállalat emberi magja, az alkalmazottak összegének viselkedése., az a kép, amelyet ez a szervezet nyújt annak a társadalomnak, amelybe beilleszkedik, ez a munkavállalók és beszállítói kiválasztásának folyamata is.

Ez szolgálhat Önnek: Szervezetfejlesztés.

 1. A szervezeti kultúra fontossága

A szervezeti kultúrának két fő jelentőségű tengelye van: a belső (a személyzettel, a vezetőkkel, a munkakörnyezettel stb.), A másik a (külső) társadalommal kapcsolatos; a környezettel, szomszédsággal, jótékonysági, kormányzati tevékenységekkel stb.

A szervezeti kultúra irányítja a társaság irányát, mivel útmutatást nyújt az egyes vállalatok vagy szervezetek magatartásának . Ugyancsak irányítja az üzletet alkalmazottainak, ügyfeleinek és általában a társadalomnak.

Minden alkalmazott megpróbál azonosulni egy bizonyos szervezeti kultúrával. Ennélfogva az ezekkel kapcsolatos fontosság az értékek, hiedelmek, szokások, normák és szokások megfelelő azonosításában rejlik a munkavállalók körében, valamint a szervezeti kultúrában.

Ami a társadalmat illeti, amelybe a társaság bekerül a szervezetbe, a szervezeti kultúra szóvivője annak a módnak, amellyel a vállalat kapcsolódik a társadalomhoz, azaz imázsához; a környezet gondozásának módja (vagy sem), érdeklődése a környezet iránt, befolyása és részvétele a környéki tevékenységekben stb.

 1. A szervezeti kultúra elemei

Meg kell határozni, ki vagy ki a döntéshozó.

A szervezeti kultúrán belül számos elem képezi azt:

 • A szervezet azonosítója: Milyen típusú társaság ez? Milyen értékek vannak? Melyek a céljaid? Mi a küldetése?
 • Vezérlő rendszerek: A szervezeti kultúrának rendelkeznie kell ellenőrző rendszerekkel, azaz olyan folyamatokkal, amelyek figyelemmel kísérik a humán tőkével (azaz az alkalmazottakkal és a vezetőkkel) egy vállalaton belül zajló eseményeket.
 • Hatalmi struktúrák: Megállapítja, ki vagy ki a döntéshozó, hogyan oszlik meg és milyen százalékban.
 • Szimbólumok: Ide tartoznak a logók és bármilyen formatervezés (vizuális és hangtámogatás), amely a cég rendelkezik. A parkolók vagy a vezetők exkluzív fürdőszobái szintén a hatalom szimbólumai, és beleférnek ebbe a szakaszba.
 • Rituálék és rutinok: Ide tartoznak az összes üzleti találkozó, üzleti csoport, teljesítményjelentés stb. Gyakran ezek formálisak lehetnek, de sok vállalatnak számos informális rítusa vagy rutinja van.
 • Történetek, mítoszok és anekdoták: Ez az implicit üzenet, amely az egész szervezet alapját képezi. A történetek a szervezetek növekedését mutatják be; alapjai és növekedése, jelenlegi piaci hatása stb. Az anekdoták valódi történetek narratívái, amelyeket az idősebb alkalmazottak elmondnak az új alkalmazottaknak. Más szavakkal, az az üzenet, amelyet az egyes vállalatok szervezeti kultúrájában értünk.

Ezek az elemek mindegyike együtt működik, szükség esetén átfedésben.

 1. A szervezeti kultúra éghajlata

A szervezeti kultúra légkörét az alábbiak határozzák meg:

 • Fizikai környezet: A létesítményre, a társasághoz telepített felszerelésre, a munkahely hőmérséklete, fényerő, higiénia, a hozzáférés kényelme stb.
 • Szerkezeti jellemzők Ennek köze van a szervezet hierarchikus struktúrájához, a formális struktúrának, az irányítási stílusnak a többi változó között.
 • Társadalmi környezet. Ez a munkavállalók, a vezetők, az osztályok stb. Közötti kapcsolatra utal.
 • Személyes tulajdonságok Ide tartoznak a munkavállalói elvárások, hozzáállások, motivációk, vágyak, célok stb.
 • Szervezeti magatartás. Ez a szervezetben elégedettségének szintjével, a távollévők késői érkezéseinek ellenőrzésének módjával, a munkavállalók forgalmának nagyságával vagy anélkül tapasztalható nyomással, a nyomással, amellyel dolgozik naponta stb.

Érdekes Cikkek

elrendezés

elrendezés

Elmagyarázzuk, mi az elrendezés, mi a jelentése, és a különféle területeken, ahol ez az elosztási séma használható. Az elrendezés a tárgy vagy projekt előző tervezése. Mi az elrendezés ? Amikor a `` layout ' ' (angol kölcsön), `` layout ''ról beszélünk, akkor az elemek eloszlási sémájára utalunk formátum vagy formatervezés . Ez a kifejezés számos terül

Értékpapírok típusai

Értékpapírok típusai

Elmagyarázzuk Önnek, hogy milyen típusú értékek léteznek mind társadalmilag, mind univerzálisan és bizonyos területeken. Ezen felül az egyes típusok jellemzői. Az értékek jelzik, hogy egy kultúra mit tekint értékesnek. Milyen típusú értékek vannak? Amikor az értékekről beszélünk , tárgyak vagy alanyok tulajdonságaira és jellemzőire utalunk , amelyeket az emberi társadalom egésze értékesnek tart , azaz megőrizni, ösztönözni és megismételni érdemesnek. Az értékek nagyon eltérő természetűek leh

StatusQuo

StatusQuo

Elmagyarázzuk, mi a status quo és a kifejezés eredete. Ezenkívül annak különféle jelentései és mire utal. Ez a kifejezés egy adott pillanat jelenlegi helyzetére utal. Queselstatusquo? A statu quo, amelyet közösen ejtik és a status c o (hozzáadva ), egy latin kifejezés Ezt használják szononimként az adott helyzet helyzetére . Ez egy szélesebb kö

Microeconoma

Microeconoma

Elmagyarázzuk, mi a mikroökonómia és milyen ágakba osztódik. Ezen túlmenően, mi a célja és fő törekvései. A mikrogazdasági gazdaság célja a piac modellezése. Mi a mikroökonómia? A mikroökonómia olyan gazdasági megközelítésként értendő, amely csak a gazdasági szereplők , például a fogyasztók, a vállalkozások, a munkavállalók és a befektetők cselekedeteit veszi figyelembe , vagy egyik vagy másik termék konkrét piacain. Más szavakkal, ez az megközelítés az egy

Cristero háború

Cristero háború

Elmagyarázom nektek, mi volt a Cristero háború Mexikó történetében, annak okai, következményei és a főszereplők. Ezen kívül a háború vége. A Cristero-háború fegyveres konfliktus volt a mexikói kormány és a katolikus csoportok között. Mi volt a Cristero háború? Mexikó történelmében Cristero háborúnak (Krisztus, a katolikus ikon) hívják, amelyet szintén a Cristeros háborújának vagy Cristiada-nak hívnak, hogy egy fegyveres konfliktusra, amely 1926 között történt és 1929 . Ezt a konfliktust beillesztik a mexikói tá

Sejtmembrán

Sejtmembrán

Elmagyarázzuk, mi a sejtmembrán és annak néhány jellemzője. Ezen felül a lipidréteg funkciója és szerkezete. A sejtmembrán átlagos vastagsága 7, 3 nm3. Mi a sejtmembrán? Sejtmembránnak, plazmamembránnak, phymalemamanak, citoplazmatikus membránnak, kettős lipidrétegnek hívják, amely körülveszi és körülhatárolja a c A sejtek, amelyek elválasztják a belső teret a külsőtől, és lehetővé teszik a fizikai és kémiai egyensúlyt a környezet és a sejt citoplazma között. cella . Ez a membrán nem látható az optik