• Tuesday November 24,2020

méltóság

Elmagyarázom nektek, mi a méltóság és ennek a kifejezésnek a különböző jelentései. Ezen kívül néhány példa és mondat a méltóságról.

Az méltóság gyakran kapcsolódik a becsülethez, a becsülethez és a büszkeséghez.
 1. Mi az a méltóság?

Az identitás egy komplex fogalom. Egyrészt megértjük az ember lényegi értékét, amelyet senki nem ad neki, hanem pusztán a létezés, a születés, a racionalitás és a szabadság biztosítása, a nemek megkülönböztetése nélküli birtokában van., faj, vallás, szexuális irányultság vagy egyéb feltételek.

Ez az emberi méltóság együtt jár az egyetemes emberi jogokkal, vagyis azokkal a minimum létezési feltételekkel, amelyeket minden ember automatikusan megérdemel, és amelyekre nem vonatkozik vitához vagy vitához bíróság nélkül.

Ezt természetesen nem mindig teljesítették, és az emberi modernitás terméke, mivel a múltban voltak olyan törvények, amelyek megengedték a rabszolgáknak, az embereknek nem volt erre az `etikus 'logikájukra ( ) of ser ).

A méltóságnak azonban van egy másik jelentése, amely kapcsolatban áll a becsülettel, a becsülettel, a büszkeséggel, azaz ahhoz, hogy (valódi, szimbolikus vagy képzeletbeli) tartozik egy olyan emberi csoporthoz, amely megérdemli és megköveteli mások tiszteletét. Ez a gondolat az ősi időkből származik, és az elfogadott döntésekhez kapcsolódott, és hű volt az eszmékhez vagy az isteni mandátumhoz, amelyekért helyénvaló volt meghalni, nem pedig visszahúzni vagy elárulni őket.

A hősies hősök, például az ősi epikák főszereplői képesek voltak feláldozni magukat a megtiszteltetés megóvása érdekében, amely "méltósággal haldoklik" ahelyett, hogy életben lenne. dishonorably. Ezt a fogalmat később a kereszténység egyetemessé tette, amelynek filozófiája a bűn számára a régi becstelenséghez hasonló hozzáállást adott, azzal a különbséggel, amelyet nem lehetett megtisztítani a halál (mint ahogyan a közelmúltban a japán kultúrában, rituális öngyilkosság vagy harakiri útján), ám a későbbiek felé tartó gyötrelmet gyötörte (pokol, tisztítószék) vagy paraso).

Jelenleg azonban a humanizmusnak és a modern és a kortárs filozófiai iskoláknak köszönhetően az emberi méltóságot valami sokkal világi (világi) és összekapcsolódott azokkal a körülményekkel, amelyekben él élete. A méltóságteljes életmód olyan objektív és szubjektív fogalmak sorát vonja maga után, mint a szabadság, az autonómia, a hovatartozás, az identitás, a jogok teljessége és az önrendelkezés.

Lásd még: Mizantropia.

 1. Példák a méltóságra

Az emberi méltóság különféle területeken és attitűdökben bizonyítható. Például:

 • Azt mondják egy olyan személyről, aki méltósággal rendelkezik, amikor a pillanat igényei vagy mások igényei fölé értékeli magát. Ebben az esetben az integritás vagy a becsület szinonimájának tekinthető.
 • Azt mondják, hogy az ember méltóságteljesen él, amikor képes kielégíteni az igényeit anélkül, hogy mások könyörgését, mások terveinek alátámasztását vagy az erkölcsével ellentétes cselekedeteket kellene teljesítenie a túlélés érdekében.
 • Általában méltóságteljes hozzáállásnak tekinthetjük mások tiszteletben tartását: vegye figyelembe a jogaikat, értéküket és a sajátjaikat is. Méltó személy lehet olyan személy, aki nem tiszteli magát, vagy nem tart tiszteletben mások, vagy mindkettőt.
 • Azt is mondják, hogy a méltóságteljes személy tiszteletben tartja a vállalt kötelezettségeket, aki nem menekül hazugságokból vagy adócsalásokból, hogy elkerülje felelősségeik teljesítését.
 1. Mondatok a méltóságról

 • "A méltóság nem az, hogy megtiszteltetésben részesüljön, hanem az, hogy megérdemeljük őket."
  Arisztotelész (görög filozófus, Kr. E. 384-322).
 • "Hol van a méltóság, ha nincs őszinteség?"
  Marco Tulio Cicero (római filozófus, ie 106-43)
 • "A hazugság révén az ember megsemmisíti emberének méltóságát."
  Immanuel Kant (porosz filozófus, 1724-1804).
 • "Az emberi természet méltósága megköveteli, hogy szembenézzünk az élet viharával."
  Mahatma Gandhi (indiai politikus, 1869–1948).
 • "Csak cselekedeteinkben az erkölcs adhat szépséget és méltóságot az életnek."
  Albert Einstein (zsidó-német fizikus, 1879-1955).
 • „Az a nap, amikor méltóságunkat teljes mértékben helyreállítják,
  A célunk megszűnik, amíg másnap reggel fel nem kel a nap. ”
  Thabo Mbeki (dél-afrikai politikus, 1942-).
 • "Amikor az emberi méltóságról beszélünk, nem adhatunk engedményeket."
  Angela Merkel (német politikus, 1954-).

Érdekes Cikkek

elrendezés

elrendezés

Elmagyarázzuk, mi az elrendezés, mi a jelentése, és a különféle területeken, ahol ez az elosztási séma használható. Az elrendezés a tárgy vagy projekt előző tervezése. Mi az elrendezés ? Amikor a `` layout ' ' (angol kölcsön), `` layout ''ról beszélünk, akkor az elemek eloszlási sémájára utalunk formátum vagy formatervezés . Ez a kifejezés számos terül

Értékpapírok típusai

Értékpapírok típusai

Elmagyarázzuk Önnek, hogy milyen típusú értékek léteznek mind társadalmilag, mind univerzálisan és bizonyos területeken. Ezen felül az egyes típusok jellemzői. Az értékek jelzik, hogy egy kultúra mit tekint értékesnek. Milyen típusú értékek vannak? Amikor az értékekről beszélünk , tárgyak vagy alanyok tulajdonságaira és jellemzőire utalunk , amelyeket az emberi társadalom egésze értékesnek tart , azaz megőrizni, ösztönözni és megismételni érdemesnek. Az értékek nagyon eltérő természetűek leh

StatusQuo

StatusQuo

Elmagyarázzuk, mi a status quo és a kifejezés eredete. Ezenkívül annak különféle jelentései és mire utal. Ez a kifejezés egy adott pillanat jelenlegi helyzetére utal. Queselstatusquo? A statu quo, amelyet közösen ejtik és a status c o (hozzáadva ), egy latin kifejezés Ezt használják szononimként az adott helyzet helyzetére . Ez egy szélesebb kö

Microeconoma

Microeconoma

Elmagyarázzuk, mi a mikroökonómia és milyen ágakba osztódik. Ezen túlmenően, mi a célja és fő törekvései. A mikrogazdasági gazdaság célja a piac modellezése. Mi a mikroökonómia? A mikroökonómia olyan gazdasági megközelítésként értendő, amely csak a gazdasági szereplők , például a fogyasztók, a vállalkozások, a munkavállalók és a befektetők cselekedeteit veszi figyelembe , vagy egyik vagy másik termék konkrét piacain. Más szavakkal, ez az megközelítés az egy

Cristero háború

Cristero háború

Elmagyarázom nektek, mi volt a Cristero háború Mexikó történetében, annak okai, következményei és a főszereplők. Ezen kívül a háború vége. A Cristero-háború fegyveres konfliktus volt a mexikói kormány és a katolikus csoportok között. Mi volt a Cristero háború? Mexikó történelmében Cristero háborúnak (Krisztus, a katolikus ikon) hívják, amelyet szintén a Cristeros háborújának vagy Cristiada-nak hívnak, hogy egy fegyveres konfliktusra, amely 1926 között történt és 1929 . Ezt a konfliktust beillesztik a mexikói tá

Sejtmembrán

Sejtmembrán

Elmagyarázzuk, mi a sejtmembrán és annak néhány jellemzője. Ezen felül a lipidréteg funkciója és szerkezete. A sejtmembrán átlagos vastagsága 7, 3 nm3. Mi a sejtmembrán? Sejtmembránnak, plazmamembránnak, phymalemamanak, citoplazmatikus membránnak, kettős lipidrétegnek hívják, amely körülveszi és körülhatárolja a c A sejtek, amelyek elválasztják a belső teret a külsőtől, és lehetővé teszik a fizikai és kémiai egyensúlyt a környezet és a sejt citoplazma között. cella . Ez a membrán nem látható az optik