• Sunday September 27,2020

Gnero

Elmagyarázzuk, mi a műfaj, és erre utal ez a fogalom a különböző tudományágakban. Ezen felül, mi az irodalmi műfaj.

Három fő műfaj tartozik az irodalmi művek osztályozásához.
  1. Mi a nem?

A műfaj az egyének vagy dolgok olyan osztályozására utal, amelyben az őket jellemző tulajdonságok vagy jellemzők szerint osztályozhatók .

A nemek fogalmát a különböző tudományágakban használják, így meghatározást kapnak, amely az egyes helyzetekhez legjobban megfelel.

Lásd még: Identitás.

  1. Irodalmi műfaj

A műfajban az érzéseket és a gondolatokat kifejezik többek között.

Az irodalmi műfajok azon kategóriákra vonatkoznak, amelyekbe bele lehet foglalni az irodalmi világhoz tartozó művek . Ez a szervezet mind az olvasó, mind az író számára egy funkciót lát el. Az első esetben az alany elvárásaihoz kapcsolódik, amely elkezdi az olvasást, a második esetben a művész számára követendő keretként.

Három nagy csoport van az irodalmi művek besorolása:

  • Drámai műfaj. Először a drámai műfaj, más néven színházi műfaj. Ebben az esetben a cselekvéseket a szereplők egy meghatározott időben és térben fejlesztették ki, de ennek a műfajnak a sajátossága az, hogy a közönség előtt írják elő. Ez az oka annak, hogy az írás párbeszédekre épül, szerkezetét jelenetekre és cselekményekre osztva.
  • Narratív műfaj Másodszor, megemlíthető a narratív műfaj, ez egy bizonyos szereplők által a térben és időben végrehajtott cselekvések fejlesztése is, csak akkor, ha a történetet egy narrátor közvetíti. Éppen ezért, noha vannak párbeszédek, ők nem dominálnak, mint az előző esetben.
  • Lírai műfaj Az utolsó irodalmi műfaj a dalszöveg. Ebben az esetben az írás verses, és általában a tartalma jellemzi, mivel az érzések, gondolatok, ideológiai testtartások, hangulat stb. Általában kifejezésre kerülnek. Manapság úgy gondolják, hogy az irodalmi műfajok nem zárt struktúrák, hanem hogy egy mű különféle irodalmi csoportokra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik.

Kövesse: Irodalmi műfajok.

  1. Egyéb műfajok

A nem is a társadalmak felépítésének tekinthető.

A biológia esetében a nemet olyan osztályozásként értjük , amelyet hierarchikusan megtalálunk a faj és a család között . Vagyis egy nemzetség több fajt tartalmazhat. A nemről akkor beszélnek, amikor a különféle fajok valamilyen kapcsolatban vannak egymással. Tekintettel a fajok szervezése során felmerülő nehézségekre, kifejlesztettek más fogalmakat is, nevezetesen algenevnek és szuperhősnek.

Másrészről a társadalomtudományokban a nemek fogalma megszerez egy másik típusú meghatározást. Ebben az esetben a nemet a társadalmak által az egyének szexualitása szempontjából meghatározott elemek halmaza alatt kell értelmezni, azaz az embereket férfi vagy női kategóriába sorolják.

A koncepció a történelem folyamán jelentős változásokon ment keresztül, és sokféleképpen értelmezték. Manapság a nemet úgy gondolják, hogy az egyes személyeket meghatározzák, függetlenül attól, hogy nemi hovatartozásuk női vagy férfi nemre vonatkozik-e.

Jelenleg a társadalomtudományok területén a nemekről egy olyan társadalom építéseként beszélnek , genetikai vagy biológiai alap nélkül, ahol a társadalomban elvégzendő szerepek sokasága meghatározásra kerül. Ezért sok ember igényli az elismerést, mivel nem érzik úgy, hogy a nemüket azonosítják a nemi hovatartozással.

Ebben az esetben meg kell érteni, hogy a szexuális nem az egész élet és a személyes tapasztalatok formájában formálódik, ugyanakkor kulturális és szociológiai jellemzőivel is rendelkezik. A társadalomtudományok felelősek az úgynevezett nemi tanulmány elvégzéséért is, ahol többek között a szexuális sokféleség, a nemek közötti egyenlőtlenség kérdéseit elemzik.

  • Bontsa ki: A 31 szexuális identitás.

Érdekes Cikkek

URL

URL

Elmagyarázzuk, mi az URL, mi az és hogyan működik. Ezen felül az URL részei és főbb jellemzői. Az URL lehetővé teszi bizonyos információk megtalálását és visszakeresését az interneten. Mi az URL? A számítástechnikában URL néven ismert (angol betűszó: Uniform Resource Locator, azaz Uniform Resource Locator) az általa azonosított szabványos karakter sorozathoz és lehetővé teszi bizonyos információk megtalálását és visszakeresését az interneten. Amit egy böngészőbe vagy a böngésző me

molcula

molcula

Elmagyarázzuk Önnek, mi a molekula, és néhány példát erre az atomkészletre. Ezen felül a létező típusok és az atommal való különbségük. A molekula atomok csoportja, amelyeket kémiai kötések kötnek össze. Mi a molekula? A „márvány” molekulát különböző természetű atomok szervezett és egymással összekapcsolt csoportjaként kell értelmezni, akár ugyanazon elem, akár sok különböző elem, kémiai kötések útján, amelyek stabil és általában elektromosan semleges készlet. A molekula a legkisebb szegmens is, amelybe a vegyi an

Lombhullató erdő

Lombhullató erdő

Elmagyarázzuk, mi a lombhullató erdő, ahol megtalálható, annak növény-, állat- és éghajlata. Ezen felül, milyen tényezők tönkretehetik azt. A lombhullató erdő fái őszük alatt elveszítik a leveleiket. Mi a lombhullató erdő? A mérsékelt lombhullató erdők vagy egyszerűen lombhullató erdők, más néven estisilva vagy estisilva néven ismertek, azok az erdők, amelyek a bolygó mérsékelt régiójában találhatók. Olyan növényfajokból állnak, amelyek ős

Richter skála

Richter skála

Elmagyarázzuk, mi a Richter skála, és ki találta ki. Ezen túlmenően, mire használható és milyen képletet használ. A Richterìmide a földrengésben a földrengésben felszabaduló energiát skálázza. Mi a Richter skála? Richter szeizmológiai skála, közismert nevén Richter helyi magnitúdó skála (ML), logaritmikus mérési módszer. A földkéregben egy földrengés

Nitrogén ciklus

Nitrogén ciklus

Elmagyarázzuk, mi a nitrogénciklus, milyen szakaszai vannak és milyen jelentőséggel bír. Ezen felül a nitrogénciklus a vízben. A nitrogénciklus valamennyi élőlényt, a talajt és a légkört érint. Mi a nitrogénciklus? A nitrogénciklus az a biogeokémiai kör, amely az élőlényekhez nitrogént szállít, és folyamatosan a bioszférában áramlik . Biotikus és abiotikus folyama

Népesség sűrűsége

Népesség sűrűsége

Elmagyarázzuk, mi a népsűrűség és hogyan számítják ki. Születés, halálozás és a nagyobb népsűrűségű országok. A legmagasabb sűrűségű régiók azok a régiók, ahol a legkevesebb területet osztják ki egy lakosonként. Mekkora a népsűrűség? Név szerint népsűrűség, népsűrűség vagy népesség statisztikai számításhoz viszonyítva, amely egy terület átlagos lakosainak számát és a fizikai teret összekapcsolja amely fedezi. Ez egy adott földrajzi terület egységenkénti átlagos n