• Thursday February 20,2020

Gnero

Elmagyarázzuk, mi a műfaj, és erre utal ez a fogalom a különböző tudományágakban. Ezen felül, mi az irodalmi műfaj.

Három fő műfaj tartozik az irodalmi művek osztályozásához.
  1. Mi a nem?

A műfaj az egyének vagy dolgok olyan osztályozására utal, amelyben az őket jellemző tulajdonságok vagy jellemzők szerint osztályozhatók .

A nemek fogalmát a különböző tudományágakban használják, így meghatározást kapnak, amely az egyes helyzetekhez legjobban megfelel.

Lásd még: Identitás.

  1. Irodalmi műfaj

A műfajban az érzéseket és a gondolatokat kifejezik többek között.

Az irodalmi műfajok azon kategóriákra vonatkoznak, amelyekbe bele lehet foglalni az irodalmi világhoz tartozó művek . Ez a szervezet mind az olvasó, mind az író számára egy funkciót lát el. Az első esetben az alany elvárásaihoz kapcsolódik, amely elkezdi az olvasást, a második esetben a művész számára követendő keretként.

Három nagy csoport van az irodalmi művek besorolása:

  • Drámai műfaj. Először a drámai műfaj, más néven színházi műfaj. Ebben az esetben a cselekvéseket a szereplők egy meghatározott időben és térben fejlesztették ki, de ennek a műfajnak a sajátossága az, hogy a közönség előtt írják elő. Ez az oka annak, hogy az írás párbeszédekre épül, szerkezetét jelenetekre és cselekményekre osztva.
  • Narratív műfaj Másodszor, megemlíthető a narratív műfaj, ez egy bizonyos szereplők által a térben és időben végrehajtott cselekvések fejlesztése is, csak akkor, ha a történetet egy narrátor közvetíti. Éppen ezért, noha vannak párbeszédek, ők nem dominálnak, mint az előző esetben.
  • Lírai műfaj Az utolsó irodalmi műfaj a dalszöveg. Ebben az esetben az írás verses, és általában a tartalma jellemzi, mivel az érzések, gondolatok, ideológiai testtartások, hangulat stb. Általában kifejezésre kerülnek. Manapság úgy gondolják, hogy az irodalmi műfajok nem zárt struktúrák, hanem hogy egy mű különféle irodalmi csoportokra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik.

Kövesse: Irodalmi műfajok.

  1. Egyéb műfajok

A nem is a társadalmak felépítésének tekinthető.

A biológia esetében a nemet olyan osztályozásként értjük , amelyet hierarchikusan megtalálunk a faj és a család között . Vagyis egy nemzetség több fajt tartalmazhat. A nemről akkor beszélnek, amikor a különféle fajok valamilyen kapcsolatban vannak egymással. Tekintettel a fajok szervezése során felmerülő nehézségekre, kifejlesztettek más fogalmakat is, nevezetesen algenevnek és szuperhősnek.

Másrészről a társadalomtudományokban a nemek fogalma megszerez egy másik típusú meghatározást. Ebben az esetben a nemet a társadalmak által az egyének szexualitása szempontjából meghatározott elemek halmaza alatt kell értelmezni, azaz az embereket férfi vagy női kategóriába sorolják.

A koncepció a történelem folyamán jelentős változásokon ment keresztül, és sokféleképpen értelmezték. Manapság a nemet úgy gondolják, hogy az egyes személyeket meghatározzák, függetlenül attól, hogy nemi hovatartozásuk női vagy férfi nemre vonatkozik-e.

Jelenleg a társadalomtudományok területén a nemekről egy olyan társadalom építéseként beszélnek , genetikai vagy biológiai alap nélkül, ahol a társadalomban elvégzendő szerepek sokasága meghatározásra kerül. Ezért sok ember igényli az elismerést, mivel nem érzik úgy, hogy a nemüket azonosítják a nemi hovatartozással.

Ebben az esetben meg kell érteni, hogy a szexuális nem az egész élet és a személyes tapasztalatok formájában formálódik, ugyanakkor kulturális és szociológiai jellemzőivel is rendelkezik. A társadalomtudományok felelősek az úgynevezett nemi tanulmány elvégzéséért is, ahol többek között a szexuális sokféleség, a nemek közötti egyenlőtlenség kérdéseit elemzik.

  • Bontsa ki: A 31 szexuális identitás.

Érdekes Cikkek

alultápláltság

alultápláltság

Elmagyarázzuk, mi az alultáplálkozás és milyen következményekkel jár a gyermek alultápláltsága. Ezen felül, hogyan lehet megakadályozni az alultápláltságot. Az alultápláltságot a tápanyagok rossz felszívódása okozhatja. Mi az alultáplálkozás? Az alultápláltság a rossz étrendre, a rossz étrendre vonatkozik a kalória, tápanyagok, fehérjék, vas és más , a test számára szükséges anyagok tekintetében. Az alultápláltságot a tápanyagok betegsé

fasiszta

fasiszta

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mit jelent a fasiszta és hogyan keletkezik ez a kifejezés. A fasizmus meghatározása, a különböző álláspontok és a marxista jövőkép. Adolf Hitler, a nácizmus vezetője (a fasizmus ága). Mi a fasiszta? A fasiszta szó negatív jelentéssel bír. A II. Világháború alatt és után azt sértésként használták fel azok számára, akik az emberek jogai ellen sértettek, vagy bármi ötlete volt a kereskedelem mellett, bármennyire is minimális. Ez egy olasz kifejezés, amelynek gyöke

realizmus

realizmus

Elmagyarázzuk Önnek, mi a realizmus, hogy milyen a történelmi kontextus és jellemzői. Ezen kívül a művészet, az irodalom és a realizmus szerzői. A realizmus a valóságot a lehető legvalószínűbben ábrázolja. Mi a realizmus? A realizmus esztétikai és művészeti tendenciát jelent, alapvetően irodalmi, képi és szobrászati, amely a formák közötti lehető legpontosabb hasonlóságra vagy korrelációra törekszik. művészet és reprezentáció, és a való

Küldetés és látomás

Küldetés és látomás

Világos példákkal magyarázzuk el, mi a vállalat küldetése és jövőképe. Ezen felül, mi a különbség a két fogalom között. A vállalat küldetését és jövőképét együtt kell megfogalmazni. Mi a küldetés és a látomás? A misszió és a látás fogalma általában azon célok kitűzésére vonatkozik, amelyeket egy személy vagy csoport megkísérel elérni . Mindkét fogalom a kívánt állapot elérésének e

eklektikus

eklektikus

Elmagyarázom nektek, mit jelent az eklektika és mi tartja fenn az eklektika filozófiai áramlását. Ennek a gondolatnak a története és jellemzői. Joe Coleman eklektikus portrék. Mi az eklektikus? Az eklektikus kifejezés arra a személyre vonatkozik, aki életmódot gyakorol, ahol gondolatai és tettei az eklektikának nevezett filozófiai áramlásból származnak. Az eklektika viszont

földrengés

földrengés

Elmagyarázzuk, mi a földrengések és milyen típusú földrengések léteznek. Milyen okai és következményei vannak? Árapály hullámai Ezek az épületek esését, a ház összeomlását és más városi baleseteket okoznak. Mi az a földrengés? Földrengésnek (földi sárgarézből: föld, és motus : mozgás) nevezik, vagy földrengésnek, földrengésnek, remegésnek vagy földrengésnek, a földkéreg erőszakos és átmeneti megrázásának epizódjára , az energia hirtelen felszabadulásának (szeizmikus hullám) következménye az altalajban, ahol bizonyos geológiai jelenségek fordulnak elő, például hibák, vulkánok vagy súrlódások a t