• Tuesday February 25,2020

férfi

Elmagyarázzuk neked, mi az ember, és annak jelentését a történelem során. Ezen felül a filozófia, az antropológia és a biológia meghatározásai.

Az ember létezése a bolygón 315 000 évvel ezelőtt származik.
  1. Mi az ember?

Az ember, akit korábban általában „embernek” neveztek (kizárva, hogy csak a férfi nemre vonatkozik), az egyetlen állati tudatos és nyelvre képes, amely a Földön létezik. . A bolygón való létezése 315 000 évvel ezelőtt jött létre, amikor a hominidok más fajai között jelenik meg, amelyek ma kihalt és a kontinenseken elterjedtek.

Fajunk megkülönböztető spektruma a komplex tudat fejlődése, amely képes artikulált nyelvet generálni, és ugyanakkor az intelligens érvelés, amely lehetővé tette számunkra, hogy megértsük és hamisítsuk a körülöttünk lévő világot a legkényelmesebb módon. Ez kényelmes. Ehhez eszközöket, tárgyakat és még korábban nem létező kémiai elemeket fejlesztettünk ki.

Ugyanakkor az `` emberi lény '' egyedül van a bolygóján, és nem válaszol a létezés, az élet és a halál legátláthatóbb kérdéseire, ezért fejlesztette ki az évszázadok során Az emberi civilizáció különböző filozófiái és hitrendszerei, amelyek többek között lehetővé tették számára, hogy meghatározza magát.

Ebben az értelemben embereknek olyan lényeges mentális és kognitív tulajdonságai vannak, mint például a tudatunk önmagunkkal és bizonyos halálunkkal, a képesség arra, hogy emlékezzünk a múltunkra és előre jelezzük a jövőt, valamint kapcsolódjunk egymáshoz. Csak az univerzummal (például művészet vagy vallás révén).

Mindig kihívást jelent annak meghatározása, hogy mi az ember, és sok perspektíva szőtt az idő múlásával.

Ez szolgálhat neked: Az ember evolúciója.

  1. Az ember a filozófiában

A filozófia alapvető kérdése az, hogy "mi az ember?"

A filozófia azon ága, amely az ember alapvető érzékének gondolkodásával foglalkozik, magában foglalja és teljes mértékben megfontolja, a filozófiai antropológia. Alapvető kérdése ebben az értelemben a "mi az ember?", És az ősi idők óta számos lehetséges választ kínál.

Így a racionalista gondolkodás atyja, René Descartes (1596-1650) francia filozófus szerint az embert mint gondolkodó lényt kell meghatározni; míg Immanuel Kant (1724-1804), a kritika első filozófusa és a német idealizmus előfutára számára, az ember megkülönböztető jellemzője az, hogy képes erkölcsi módon önmeghatározni.

Másrészről, a német költő, drámaíró és filozófus, Friedrich Schiller (1759–1805), a weimari klasszicizmus központi figura, azt állította, hogy az ember „lény, akit akarhat”, ez a meghatározás szorosan kapcsolódik a romantikához, amely az érzelmeket értékeli és az emberi szubjektivitás személyének bármely más tulajdonsága felett.

Az ember egyéb definíciói összekapcsolják őt azzal a képességgel, hogy eszközöket készítsen (Benjamin Franklin), szimbolizálja (Ernst Cassirer) vagy fejlessze saját artikulált nyelvét (Ferdinand de Saussure). A marxista koncepció (Karl Marx dialektikus materializmusának doktrínájában) maga a történelem főszereplőjeként javasolja: a képességét a valóság elérhetőségének létrehozására, előállítására és átalakítására.

  1. Az ember az antropológiában

Az ember mesékkel és alapvető történetekkel mindig mitikusította eredetét.

Az ember egy lelki lény, aki társak társaságát részesíti előnyben a magányban, és ezért az ókorok óta egyre nagyobb és szervezett törzsekbe, közösségekbe és társadalmi struktúrákba csoportosul.

Bonyolult nyelvi és kommunikációs képességének köszönhetően képes volt megfogalmazni és átadni utódainak egy sor hitet, törvényt és létfontosságú perspektívát, amelyeket manapság kultúrának ismerünk.

Különböző kulturális ágaiban az ember mindig is mítifikálta saját eredetét olyan mesék és alapvető történetek révén, amelyek általában varázslatos vagy vallásos jellegűek. A teremtő istenbe (vagy többbe) vetett hit széles körben elterjedt az emberi civilizációban, és ebből adódik egy ötlete is önmagáról, mint a teremtés csúcstalálkozójáról, a világ tulajdonosáról.

  1. A biológiai ember

A férfi a reproduktív ciklustól függetlenül fenntartja a szexuális kapcsolatokat.

Az ember az állatvilág élőlénye, amely a főemlősök rendjéhez és a hominidák családjához tartozik. A faj tudományos neve Homo sapiens (ami bölcs embert jelent), és ez a középső pleisztocénben, 0, 781 és 0, 126 millió év közötti időszakban jött létre. os.

Kétféle jellegű faj, a hírhedt szexuális dimorfizmus (a nemek közötti fizikai különbségtétel) és a szexuális szaporodás, amely körülbelül 9 hónapot igényel az új egyed kialakulásához.

Ez egyike azon kevés fajnak a Földön, amely a szaporodási ciklustól függetlenül nemű.
Táplálása mindenevő és várható élettartama körülbelül 80 év, bár befolyásolja a genetikai feltételeket és környékét.

Érdekes Cikkek

elemzés

elemzés

Elmagyarázzuk, mi az elemzés, a létező típusok és miben állnak mindegyik. Ezen felül néhány példa erre a megfigyelési folyamatra. Mindegyik elemzésből következtetéseket és nyomokat kapunk a jövőbeli elemzéshez. Mi az elemzés? Az „ elemzés” szó jelentését annak eredetének megfigyelésével lehet megfigyelni, amely a görög nyelven nyúlik vissza. vagy teljesen ) y lisys ( diszolu

liberalizmus

liberalizmus

Elmagyarázzuk nektek, mi a liberalizmus, és egy kis történelemről erről az ideológiai jelenségről. Ezen felül a kifejezés különböző jelentései. Voltaire doktrínái alapvetőek voltak a liberalizmus alapjához. Mi a liberalizmus? A liberalizmus egy ideológiai gondolati áramlat, amely úgy véli, hogy az embereknek teljes polgári szabadságot kell élvezniük , bármiféle despotizmussal vagy abszolutizmussal szemben, és az emberek szabad személyekként való elsőbbségére támaszkodik. A szónak ebben a meghatározásban a k

neoliberalizmus

neoliberalizmus

Elmagyarázzuk Önnek, mi a neoliberálizmus és hogyan fejlődik a jóléti állam. Ezen felül a neoliberális terjeszkedés a világon. Adam Smith liberális gazdasági ötleteket képviselt. Mi a neoliberalizmus? A neoliberalizmus az a név, amellyel gazdasági, de politikai modellnek is nevezik , amely olyan szerzők és kormányok sorozatának felel meg, amelyek a 20. században liberális

Artrpodos

Artrpodos

Elmagyarázjuk Önnek, hogy mi az ízeltlábúak és hogyan osztályozzák ezt a gerinctelen csoportot. Ezen felül a főbb jellemzői és példái. Az ízeltlábúak a legtöbb állat a bolygón. Melyek az ízeltlábúak? Ez ismert úgy, mint egy komplex szervezetű gerinctelen állatok evolúciós halmaza (o menedék), külső csontváz, szegmentált test és csuklós lábakkal ellátva (innen) neve: a görög rthronból , articulaci y po s , pie ) . Az állatokkal foglalkozik A legtöbb a

Absztrakt művészet

Absztrakt művészet

Elmagyarázzuk, mi az absztrakt művészet és mi volt a művészi kifejezés eredete. Ezen felül jellemzői és osztályozása. Az absztrakt művészet a formák, színek és vonalak saját nyelvét használja. Mi az absztrakt művészet? Az absztrakt művészetet elsősorban a plasztikus művészet (festészet és szobrászat) kifejezésének stílusának nevezzük, amely ahelyett, hogy a valóság konkrét és felismerhető alakjait ábrázolja (ahogy a figurális művészet is), eltérõ valóságot javasol a saját, független formáinak, színének és vonalának nyelvén keresztül . Más szavakkal, az absztrakt művészet olyan formákat és p

Filozófiai tudás

Filozófiai tudás

Elmagyarázzuk, mi a filozófiai tudás, jellemzői, típusai, példái és hogyan kapcsolódik a tudományos ismeretekhez. A filozófiai ismeretek nem igényelnek kísérleti igazolást. Mi a filozófiai tudás? A filozófiai tudás az egzisztenciális, reflexív és szemlélődő típusú ismeretek halmozott halmaza, amelyet az emberiség a történelem során megfogalmazott, az ősi civilizációktól a kortársig. Ez a tudásmodell abban különbözik