• Friday December 4,2020

azonosság

Elmagyarázom nektek, mi az identitás és annak jelentése a személyes és kulturális szférában. Mi a nemzeti és a nemi identitás?

Az identitás meghatározza az ízek, igények, prioritások és tevékenységek meghatározását.
  1. Mi az identitás?

Az identitás kifejezés az ident tas latin szóból származik, amely a tulajdonságok és tulajdonságok azon csoportjára utal, amely megkülönbözteti az egyént vagy az egyének csoportját a többitől. Ebből adódóan képesek megkülönböztetni magukat a többiektől, és ez mindig függ a saját történelem világnézetétől és az életkörülményektől.

Felmerülő probléma az, hogy léteznek egyidejűleg személyes és kollektív identitások, így az emberek sokszor ütközhetnek a meglévő különbségekkel. Az embereket alakító identitás határozza meg ízlésüket, igényeiket, prioritásaikat és cselekedeteiket.

Ez szolgálhat neked: Sokszínűség.

  1. Személyes identitás

Az ujjlenyomat lehetővé teszi a személy azonosságának megismerését.

A személyes identitás elsősorban az a név és vezetéknév, amelyet minden egyes személy kapott . Ily módon egy személy megkülönböztethető a többitől. A technológia fejlődésével és a világ népességének jelentős növekedésével olyan új elemek kerültek bevezetésre, amelyek lehetővé teszik az egyik személy megkülönböztetését a másiktól, például az ujjlenyomatok és a DNS.

A személyes identitás a kultúrához szorosabban kapcsolódó kérdésekre is utalhat, mint például szakma, készségek, etnikai hovatartozás, vallás, munkatevékenység, személyiség, Íz vagy viselkedés.

  1. Kulturális identitás

Ez a koncepció mindent magában foglal, amely köze van azokhoz a hiedelmekhez, hagyományokhoz, szimbólumokhoz, viselkedéshez, értékekhez és büszkeséghez, amelyek egy bizonyos embercsoport tagjai között osztoznak, és amelyek viszont lehetővé teszik a tartozás érzésének létezését.

Ez az érzés segít abban, hogy az egyéni különbségek ellenére a tagoknak lehet valami közös. Ezt másokkal szembeni ellenállás is meghatározhatja, ez azt jelenti, hogy egy csoport pontosan azonosítható mint ilyen, mivel kifejezett és figyelemre méltó különbségeket mutat, amelyek lehetővé teszik a különféle csoportok létezésének megállapítását.

  1. Nemzeti identitás

A nemzeti identitás a szokások vagy hagyományok megosztása révén adható meg.

A nemzeti identitás viszont az, amely összeköti az embereket azzal a nemzettel, amelynek része . Ezt meg lehet valósítani bizonyos szokások vagy hagyományok, vallás, világnézet vagy viselkedés megosztása révén; ugyanannak a területnek a lakására vagy a hovatartozás érzéseire.

Ez a koncepció egyértelműen ellenzi a globalizáció fogalmát, amelyben elősegítik a nemzetek teljes integrációját, vagy egy régió túlsúlyát a többihez képest, amely végül a csoport jellemzőit az egész világ népességére kényszeríti.

  1. Nemek közötti identitás

Az utóbbi években a nemi identitást kezdték úgy értelmezni, mint azt a nemet, amellyel az ember azonosul . Használható arra is, hogy utaljunk az egyénhez rendelt nemekre, a nemi szerepre reagáló elemek alapján, amelyek lehetnek a viselt ruhák, viselkedése, megjelenése és így tovább.

Ilyen módon a nőiesség vagy férfiasság érzése, amely valamelyik embernél él , nem feltétlenül egybeesik a nemi hovatartozással . A nemi identitás fogalmát általában megegyezik a szexuális identitás fogalmával, bár vannak olyanok, akik különbségeket mutatnak köztük.

Lásd még: Transvestit.

Érdekes Cikkek

betűszó

betűszó

Elmagyarázzuk Önnek, mi a rövidítés, az ilyen rövidítések példáinak listáját, és mi különbözik a rövidítéstől. A betűszó egy szó, amelyet két vagy több szó töredékei alkotnak. Mi a rövidítés? A minimális mozaikszó rövidítés vagy mozaikszókészlet, amely gyakori használatának eredményeként egy további szóként beilleszkedik arra a pontra, hogy sok ember figyelmen kívül hagyja annak eredetét vagy a csoportosított kifejezések pontos jelentése. Például az l ser kifejezés az angol betűszó értek

történelem

történelem

Elmagyarázzuk, mi a történet és annak szakaszai. Historiográfia és hisztoriológia. Ezen felül, mi az őskor és hogyan oszlik meg. Vizsgálja meg a múlt egy adott időpontjában bekövetkezett eseményeket. Mi az a történelem? A történelem a társadalomtudomány, amely a múltban bekövetkezett különféle történelmi eseményeket vizsgálja . Ez egy tény elbeszélése vagy

Retorikus figurák

Retorikus figurák

Elmagyarázzuk Önnek, mi a retorikus szám és mi a nyelvhasználat ezen célja. Ezen felül a létező típusokat és néhány példát. A retorikus figurák a szavakat úgy rendezik, hogy javítsák belső szépségüket. Melyek a retorikus figurák? Retorikus figurákként, az irodalmi figurákként, a verbális nyelv bizonyos felhasználásainál, amelyek elmozdulnak a hatékony kommunikációs formától, azaz attól, hogy miként kommunikálunk egy konkrét elképzelést, és Kifejező, kifinomult, művészi, szórakoztató vagy erőteljes ugyanazt az ötletet közvetíteni. Nem szabad összekeverni azokat a „ tropákkal” , ill

használó

használó

Elmagyarázzuk, mi a felhasználó, milyen típusú felhasználókat találhatunk, és milyen szerepet töltenek be az interneten. A Web 2.0 felhasználói nagyon aktív szerepet játszanak a tartalom előállításában. Mi a felhasználó? A számítástechnikában és a webkultúrában a felhasználót olyan engedélyek és erőforrások halmazaként kell értelmezni, amelyeket egy operátornak adtak hozzá a számítógépes hálózat részeként , és ez lehet egy személy, egy program számítógép vagy számítógép. Ez a '' felhasználó '' fogalma különbö

Tudományos fantasztika

Tudományos fantasztika

Elmagyarázzuk, mi a tudományos fantasztika és mi az annak elemei. Ezenkívül a tudományos fantasztika eredete, jellemzői és példái. Visszatérve a jövőbe , egy sci-fi mozi klasszikus. Mi a tudományos fantastika? A tudományos fantasztikus fantasztikus irodalom alcsoportja (elsősorban narratív), amelyet a huszadik század óta különféle nyomtatott sajtókon termesztenek, és eltérő közönséggel és elfogadhatósági határral rendelkeznek. Cuyon, amelynek elve a tudomány

Kémiai változás

Kémiai változás

Elmagyarázzuk Önnek, mi a kémiai változás és milyen tulajdonságai vannak. Ezen felül példák és különbségek a fizikai változással. A kémiai változások megváltoztatják az anyag molekuláris szerkezetét. Mi a kémiai változás? A kémiai anyag megváltoztat egyfajta változást az anyagban, amely megváltoztatja annak kémiai összetételét , vagyis megváltoztatja a természetét, és nem csak a formáját. Ez azt jelenti, hogy a kémiai változáso