• Wednesday July 28,2021

liberalizmus

Elmagyarázzuk nektek, mi a liberalizmus, és egy kis történelemről erről az ideológiai jelenségről. Ezen felül a kifejezés különböző jelentései.

Voltaire doktrínái alapvetőek voltak a liberalizmus alapjához.
  1. Mi a liberalizmus?

A liberalizmus egy ideológiai gondolati áramlat, amely úgy véli, hogy az embereknek teljes polgári szabadságot kell élvezniük, bármiféle despotizmussal vagy abszolutizmussal szemben, és az emberek szabad személyekként való elsőbbségére támaszkodik.

A szónak ebben a meghatározásban a konjunktúrák és a politikai kontextus szerint sokféle felhasználás van, ezért a liberálisizmus történetének rövid áttekintésére van szükség.

Politikai doktrínaként a liberalizmus a tizennyolcadik század racionalizmusából származik, annak az egyediségnek köszönhetően, hogy megkülönbözteti magát az abszolút hatalom önkényességétől, amely a kor sok monarchikus kormányzatára jellemző. A liberalizmus olyan környezetben jelenik meg, amely nagy jelentőséget tulajdonít a vitának és a vitának, a tolerancia és a szabadság légkörében.

Ezzel párhuzamosan a gondolkodás használatából fakadó haladás kérdése felmerül a dogmák és a vallási abszolutizmus elutasításában. A liberalizmus ekkor ellenezte a hierarchia és a hatalom gondolatait, bemutatva a szabadság és az egyenlőség gondolatait, amelyek Montesquieu, Voltaire és Rousseau doktrínáin alapultak.

Tudták, hogy ennek elérésére szolgáló eszközök nem lehetnek a forradalom kivételével, és hamarosan az úgynevezett forradalmi ciklushoz érkeztek A liberálisok a 19. század első évtizedeiben. Ez a liberalizmus politikai aspektusa szempontjából a legszembetűnőbb pont. Ezekkel a vonalakkal sok országban megalapozott a liberális demokrácia tiszteletben tartása és az állami hatalom megosztása.

A másik fontos szempont az, amely a gazdasági oldalról következik, és amellyel évszázadok óta legitimálják a kapitalista termelési rendszert. Adam Smith gondolkodó egy csapgyár megfigyelése alapján úgy vélte, hogy megtalálja azokat a feltételeket, amelyek között az emberi viselkedés kialakult a gazdasági döntések során.

Így fogalmazta meg a szabad játék fontosságának elméletét minden áru és szolgáltatás igénye és kínálata között, azon az alapon, hogy a cselekvési szabadságba hagyott emberek végül átmennek a út a közjóhoz. A gazdasági liberalizmus első alapja az állam vagy bármely kényszerítő mechanizmus beavatkozása a gazdasági szereplők abszolút szabadságába. Ebből következően fogalmazták meg az ügynökök viselkedését meghatározó funkciós és aggregátumok sorozatát: a kereslet és a kínálat törvényeit, az egyensúlyi pontokat és a tökéletes versenyt.

Kétségtelen, hogy a liberalizmus mindig egy sor filozófiai elv alapján működött, amelyek igazolják, elsősorban az emberek teljes szabadságán alapulva. Ezt a szabadságot sérthetetlennek ítélték, és azt hitték, hogy a lehető legnagyobbnak kell lennie (beleértve a fontos istentiszteleti szabadságot, egy világi állammal), azzal a korlátozással, hogy ne támadja meg mások szabadságát.

Ebből az következik, hogy egy másik előfeltétel az egyenlőség, hanem az egyenlőség az emberek és az állam és igazságszolgáltatás előtti kapcsolatokban. Nem utaltak az egyenlőségre a vagyon méltányos elosztásának értelmében, amely csak a piac felelõssége lenne: ha a nyereséget meg akarják osztani, akkor csak a nyereséget szerezõk magánszeretetébõl fakad. Ezt a magánszeretettel ellentétben áll e doktrínia egyik alapelvével, azaz az individualizmussal, amelyet személyeknek kell megérteni szabadságuk gyakorlása során, a kollektív tagságon kívül.

A liberalizmus szó azonban az idő múlásával kissé megváltoztatta annak jelentését, hogy olyan ország helyzetét képviseli, mint az Egyesült Államok, és másokban, például Latin-Amerikában, nagyon eltérő. Ez akkor fordulhat elő, mert a globalizációs folyamat után az állam teljes hiányát kihirdető modell mutációba kezdett a transznacionális vállalatok javára történő beavatkozást kérve, és a liberális gazdaságpolitikának egyértelmű irányok kezdtek lenni: privatizációk, korlátozó monetáris és fiskális politikák, a munka rugalmassága. Ezt manapság általában neoliberalizmusnak nevezik.

Lásd még: Osztályharc.

Érdekes Cikkek

erjedés

erjedés

Elmagyarázzuk, mi az erjesztés, milyen típusú erjesztés lehetséges és milyen különféle felhasználási lehetőségek vannak. A fermentációs folyamatot Louis Pasteur francia vegyész fedezte fel. Mi az erjedés? A hiányos oxidációs folyamatot erjesztésnek nevezzük , amelyhez nincs szükség oxigénre, és ennek eredményeként szerves anyag képződik. Ez egy katabol típusú eljárás

A tudományos módszer lépései

A tudományos módszer lépései

Elmagyarázzuk Önnek, mi a tudományos módszer és milyen lépései vannak. Hogyan történik a tudományos vizsgálat lépésről lépésre? A tudományos módszernek gondosan kell követnie bizonyos lépéseket. Mi a tudományos módszer? A tudományos módszer olyan folyamat, amelynek célja a tények közötti kapcsolatok megteremtése , a világ működését megalapozó törvények megfogalmazására. Ez a módszer szinte minden tudományra

Nemverbális kommunikáció

Nemverbális kommunikáció

Elmagyarázzuk, mi a nem verbális kommunikáció, mi jellemzi és elemeit. Ezen túlmenően a besorolása és példái. A nonverbális kommunikáció általában a verbális nyelv használatával kíséri annak tisztázását. Mi a nonverbális kommunikáció? A nem verbális kommunikációról beszélünk azokra a kommunikációs formákra, amelyek nem használják a nyelvet eszközként és rendszerként az ön kifejezéséhez . Vagyis az üzenet továbbításának minden olya

Etikai értékek

Etikai értékek

Elmagyarázzuk, hogy mi az etikai értékek, és néhány példát mutat erre az értékrendre. Ezen felül esztétikai és erkölcsi értékek. Az etikai értékek világossá teszik a társadalom játékszabályait. Melyek az etikai értékek? Az etikai értékekről beszélve olyan társadalmi és kulturális fogalmakra utalunk, amelyek az egyén vagy egy szervezet viselkedését irányítják . Vagyis ezek ideális megfontolások, a

kakaó

kakaó

Elmagyarázzuk, mi a kakaó, eredete és ennek a híres fának a története. Ezen felül tulajdonságai és a csokoládéval való kapcsolat. A kakaó örökzöld fa, meleg és párás éghajlatot igényel. Mi a kakaó? A „kakaó” egy amazóniai eredetű amerikai fa , amelyet „ kakaónak” is hívnak , mivel a „ kakaó” kifejezés általában arra a gyümölcsre utal, amelyet a fa ad, vagy akár az említett gyümölcs magjainak szárítása és erjesztése is. Örökzöld fa, mindig virágzó, meleg és párás éghajlato

ötvözet

ötvözet

Elmagyarázzuk, mi az ötvözet, és milyen típusú ötvözetek gyárthatók. Ezen felül néhány példa erre a fémkeverékre. Az összes ötvözet legalább két összetevőből áll, általában fémes. Mi az ötvözet? Úgy ismert, mint " ötvözet", a két vagy más fémes elem "kombinációja" , hogy új anyagot képezzen. hogy az összetevőinek tulajdonságai va