• Monday August 8,2022

matematika

Elmagyarázom nektek, mi a matematikai és milyen területeken alkalmazható ez a tudomány. Ezen túlmenően, melyek a tanulmányi ágak.

A matematika elsősorban a logikára támaszkodik.
 1. Mi a matematika?

A matematikai szó etimológiája a görög matematára utal, amelyet "egy tárgy tanulmányozása "ként lehet lefordítani . Ez a formális és a pontos tudomány, amely a logika alapelvei alapján megvizsgálja az absztrakt entitások közötti tulajdonságokat és kapcsolatokat. Ez az absztrakt entitás fogalma többek között számokat, szimbólumokat és geometriai ábrákat foglal magában.

A matematika tanterve az idő múlásával megváltozott: a XIX. Századig a mennyiségek és a terek vizsgálatára korlátozódott, de a tudományos haladással a matematika területei megjelentek. A kettőt meghaladó etika, amely újrafogalmazást követelte meg.

A matematika nagyon sok kapcsolatban áll más tudományokkal. Először is elsősorban a logikára, valamint a demonstrációs és következtetési stratégiáira támaszkodik . Ez az oka annak, hogy a matematika objektív tudomány: csak a matematikai hibák létezésének bizonyításával lehet módosítani, amelyekre természetesen a tudományos paradigma nagy része tartozik, amellyel Működik.

A módszer azután ezen elvont entitások elemzésében rejlik , hogy hipotéziseket és feltevéseket készítsen, következtetéseket vonjon le, és így megközelítse a matematikai ismereteket, amelyek - amint azt már mondták - pontosak és valósak. Ezeket a levonásokat definíciók (valami korlátozás minden más vonatkozásában) és axiómáinak (helyszínek demonstráció nélkül elfogadják) segítségével hajtják végre.

Lásd még: Pontos tudományok.

 1. Mely területeken alkalmazható a matematika?

A matematika elengedhetetlen olyan területeken, mint a közgazdaságtan.

A matematika alkalmazása az élet szinte minden területén megjelenik. Lássunk egy kis áttekintést:

 • A mindennapi életben. ahol a matematikai számítások, vagy a mérések és az összehasonlítások nagy asszisztenciával készülnek. Tehát mindenütt jelen van a matematika az életünkben, hogy sok szakértő a matematikai fogalmak hiányát az írástudatlanság egyik változatának tekinti.
 • A természet- és természettudományban. Számos esetben (például mérnöki vagy fizikai) ennek létezése a matematika megközelítésének köszönhető. A biológiában vagy a kémiában a matematika is nagyon fontos.
 • A társadalomtudományokban. például a közgazdaságtan vagy a pszichológia, amelyek matematikai fogalmakra támaszkodnak.
 • Még más tudományágakban és a művészetekben is (zene, szobrászat, rajz). használtak és matematikai források.
 1. Melyek a matematikai ágak?

A geometria az ábrákat és azok kapcsolatát a térrel vizsgálja.

A matematika fel van osztva különféle ágazatokra, amelyek az idő múlásával megjelentek és a tudomány egyes részeire vonatkoztak. Néhány ezek közül:

 • Aritmetika. Megértsék a számok tanulmányozását. A természetes számokon kívül minden racionális, valós és komplex számot tartalmaz. Az ezekkel a számokkal végzett műveletek ebbe az ágba tartoznak.
 • Geometria. Ez magában foglalja a figurák és azok térrel való kapcsolatának tanulmányozását. Ide tartozik többek között a trigonometria és a leíró geometria.
 • Valószínűség és statisztika . Ez magában foglalja a tendenciák elemzését mintavétel alapján; Nagyon érdekes a társadalomtudományok iránt.
 • Algebra. Ez az ág elemzi a struktúrákat, számtani műveleteket végrehajtva betűkkel vagy szimbólumokkal.

Az a személy, aki a matematikát tanulja, matematikus . Kiemelkedő matematikusokként említhetők a Pythagoras, Archimedes, René Descartes vagy Isaac Newton történelem során, akik fontos fogalmakkal járultak hozzá a témához.

Végül azt mondják, hogy egy esemény matematikai, vagy hogy matematikailag fordul elő, amikor nagyon pontosan vagy rendszeresen mutatják be, pontosan erre az attribútumra kitűnően.

Érdekes Cikkek

holisztikus

holisztikus

Elmagyarázzuk, mi a holisztikus, és ennek a perspektívanak néhány példáját. Ezen felül, mi a holisztikus jövőkép és a holisztikus oktatás. Bármely rendszer bonyolultabb, mint puszta részei. Mi a holisztikus? A holiszt, amely minden holisztikus elnevezés, módszertani és gondolkodási helyzet, amely felveti bármilyen természetű rendszer megközelítését: társadalmi, fizikai, biológiai, mentális stb., és azok tulajdonságait, tel

A szennyezés okai

A szennyezés okai

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi a szennyezés oka, miért fordul elő a különféle szennyezés és annak következményei. A szennyezés lehet természetes vagy mesterséges. Mi a szennyezés és milyen fajta létezik? A szennyezés az anyagoknak a környezetbe jutása, amely befolyásolja annak egyensúlyát, és bizonytalan környezetké teszi . Az ökoszisztéma, a fizika

jogtudomány

jogtudomány

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi az ítélkezési gyakorlat, a mondatkészlet néhány jellemzõje és az ott lévõ joggyakorlat típusai. Az ítélkezési gyakorlatot az igazságügyi bíróságok minden ítélete alkotja. Mi az ítélkezési gyakorlat? Az ítélkezési gyakorlat a jogi nyelvben azokra a kijelentésekre vonatkozik, amelyeket az emberek adnak, akik képesek és képesek a jogi normák értelmezésére, az egyes esetekhez igazítva. A jogszabályok átvétele és a jogszab

Mexikói csoda

Mexikói csoda

Elmagyarázom nektek, mi volt a „mexikói csoda”, a fejlődés stabilizálásának gazdasági modellje, amely lehetővé tette, és mi volt a célja. A "mexikói csoda" egybeesett a vidéki társadalomról a városi társadalomra való áttéréssel. Mi volt a Milagro Mexicano ? Ez az úgynevezett „Migalag Mexicano”, vagy stabilizáló fejlemény egy gazdasági modell számára, amelyet Mexikóban alkalmaztak 1954 és 1970 között . A gazdasági stabilitás elérésére töreks

szegénység

szegénység

Elmagyarázzuk, mi a szegénység, annak okai, következményei és a létező szegénység típusai. Ezen felül számok Mexikóban és a világon. A világon 1 milliárd ember van szélsőséges szegénységben. Mi a szegénység? A szegénység olyan társadalmi-gazdasági helyzet, amelyben szűkösek az erőforrások , vagy amelyek rendszeres megszerzéséhez szükségesek. Azok, akik szenvednek, nem tudják k

erjedés

erjedés

Elmagyarázzuk, mi az erjesztés, milyen típusú erjesztés lehetséges és milyen különféle felhasználási lehetőségek vannak. A fermentációs folyamatot Louis Pasteur francia vegyész fedezte fel. Mi az erjedés? A hiányos oxidációs folyamatot erjesztésnek nevezzük , amelyhez nincs szükség oxigénre, és ennek eredményeként szerves anyag képződik. Ez egy katabol típusú eljárás