• Tuesday February 25,2020

matematika

Elmagyarázom nektek, mi a matematikai és milyen területeken alkalmazható ez a tudomány. Ezen túlmenően, melyek a tanulmányi ágak.

A matematika elsősorban a logikára támaszkodik.
 1. Mi a matematika?

A matematikai szó etimológiája a görög matematára utal, amelyet "egy tárgy tanulmányozása "ként lehet lefordítani . Ez a formális és a pontos tudomány, amely a logika alapelvei alapján megvizsgálja az absztrakt entitások közötti tulajdonságokat és kapcsolatokat. Ez az absztrakt entitás fogalma többek között számokat, szimbólumokat és geometriai ábrákat foglal magában.

A matematika tanterve az idő múlásával megváltozott: a XIX. Századig a mennyiségek és a terek vizsgálatára korlátozódott, de a tudományos haladással a matematika területei megjelentek. A kettőt meghaladó etika, amely újrafogalmazást követelte meg.

A matematika nagyon sok kapcsolatban áll más tudományokkal. Először is elsősorban a logikára, valamint a demonstrációs és következtetési stratégiáira támaszkodik . Ez az oka annak, hogy a matematika objektív tudomány: csak a matematikai hibák létezésének bizonyításával lehet módosítani, amelyekre természetesen a tudományos paradigma nagy része tartozik, amellyel Működik.

A módszer azután ezen elvont entitások elemzésében rejlik , hogy hipotéziseket és feltevéseket készítsen, következtetéseket vonjon le, és így megközelítse a matematikai ismereteket, amelyek - amint azt már mondták - pontosak és valósak. Ezeket a levonásokat definíciók (valami korlátozás minden más vonatkozásában) és axiómáinak (helyszínek demonstráció nélkül elfogadják) segítségével hajtják végre.

Lásd még: Pontos tudományok.

 1. Mely területeken alkalmazható a matematika?

A matematika elengedhetetlen olyan területeken, mint a közgazdaságtan.

A matematika alkalmazása az élet szinte minden területén megjelenik. Lássunk egy kis áttekintést:

 • A mindennapi életben. ahol a matematikai számítások, vagy a mérések és az összehasonlítások nagy asszisztenciával készülnek. Tehát mindenütt jelen van a matematika az életünkben, hogy sok szakértő a matematikai fogalmak hiányát az írástudatlanság egyik változatának tekinti.
 • A természet- és természettudományban. Számos esetben (például mérnöki vagy fizikai) ennek létezése a matematika megközelítésének köszönhető. A biológiában vagy a kémiában a matematika is nagyon fontos.
 • A társadalomtudományokban. például a közgazdaságtan vagy a pszichológia, amelyek matematikai fogalmakra támaszkodnak.
 • Még más tudományágakban és a művészetekben is (zene, szobrászat, rajz). használtak és matematikai források.
 1. Melyek a matematikai ágak?

A geometria az ábrákat és azok kapcsolatát a térrel vizsgálja.

A matematika fel van osztva különféle ágazatokra, amelyek az idő múlásával megjelentek és a tudomány egyes részeire vonatkoztak. Néhány ezek közül:

 • Aritmetika. Megértsék a számok tanulmányozását. A természetes számokon kívül minden racionális, valós és komplex számot tartalmaz. Az ezekkel a számokkal végzett műveletek ebbe az ágba tartoznak.
 • Geometria. Ez magában foglalja a figurák és azok térrel való kapcsolatának tanulmányozását. Ide tartozik többek között a trigonometria és a leíró geometria.
 • Valószínűség és statisztika . Ez magában foglalja a tendenciák elemzését mintavétel alapján; Nagyon érdekes a társadalomtudományok iránt.
 • Algebra. Ez az ág elemzi a struktúrákat, számtani műveleteket végrehajtva betűkkel vagy szimbólumokkal.

Az a személy, aki a matematikát tanulja, matematikus . Kiemelkedő matematikusokként említhetők a Pythagoras, Archimedes, René Descartes vagy Isaac Newton történelem során, akik fontos fogalmakkal járultak hozzá a témához.

Végül azt mondják, hogy egy esemény matematikai, vagy hogy matematikailag fordul elő, amikor nagyon pontosan vagy rendszeresen mutatják be, pontosan erre az attribútumra kitűnően.

Érdekes Cikkek

elemzés

elemzés

Elmagyarázzuk, mi az elemzés, a létező típusok és miben állnak mindegyik. Ezen felül néhány példa erre a megfigyelési folyamatra. Mindegyik elemzésből következtetéseket és nyomokat kapunk a jövőbeli elemzéshez. Mi az elemzés? Az „ elemzés” szó jelentését annak eredetének megfigyelésével lehet megfigyelni, amely a görög nyelven nyúlik vissza. vagy teljesen ) y lisys ( diszolu

liberalizmus

liberalizmus

Elmagyarázzuk nektek, mi a liberalizmus, és egy kis történelemről erről az ideológiai jelenségről. Ezen felül a kifejezés különböző jelentései. Voltaire doktrínái alapvetőek voltak a liberalizmus alapjához. Mi a liberalizmus? A liberalizmus egy ideológiai gondolati áramlat, amely úgy véli, hogy az embereknek teljes polgári szabadságot kell élvezniük , bármiféle despotizmussal vagy abszolutizmussal szemben, és az emberek szabad személyekként való elsőbbségére támaszkodik. A szónak ebben a meghatározásban a k

neoliberalizmus

neoliberalizmus

Elmagyarázzuk Önnek, mi a neoliberálizmus és hogyan fejlődik a jóléti állam. Ezen felül a neoliberális terjeszkedés a világon. Adam Smith liberális gazdasági ötleteket képviselt. Mi a neoliberalizmus? A neoliberalizmus az a név, amellyel gazdasági, de politikai modellnek is nevezik , amely olyan szerzők és kormányok sorozatának felel meg, amelyek a 20. században liberális

Artrpodos

Artrpodos

Elmagyarázjuk Önnek, hogy mi az ízeltlábúak és hogyan osztályozzák ezt a gerinctelen csoportot. Ezen felül a főbb jellemzői és példái. Az ízeltlábúak a legtöbb állat a bolygón. Melyek az ízeltlábúak? Ez ismert úgy, mint egy komplex szervezetű gerinctelen állatok evolúciós halmaza (o menedék), külső csontváz, szegmentált test és csuklós lábakkal ellátva (innen) neve: a görög rthronból , articulaci y po s , pie ) . Az állatokkal foglalkozik A legtöbb a

Absztrakt művészet

Absztrakt művészet

Elmagyarázzuk, mi az absztrakt művészet és mi volt a művészi kifejezés eredete. Ezen felül jellemzői és osztályozása. Az absztrakt művészet a formák, színek és vonalak saját nyelvét használja. Mi az absztrakt művészet? Az absztrakt művészetet elsősorban a plasztikus művészet (festészet és szobrászat) kifejezésének stílusának nevezzük, amely ahelyett, hogy a valóság konkrét és felismerhető alakjait ábrázolja (ahogy a figurális művészet is), eltérõ valóságot javasol a saját, független formáinak, színének és vonalának nyelvén keresztül . Más szavakkal, az absztrakt művészet olyan formákat és p

Filozófiai tudás

Filozófiai tudás

Elmagyarázzuk, mi a filozófiai tudás, jellemzői, típusai, példái és hogyan kapcsolódik a tudományos ismeretekhez. A filozófiai ismeretek nem igényelnek kísérleti igazolást. Mi a filozófiai tudás? A filozófiai tudás az egzisztenciális, reflexív és szemlélődő típusú ismeretek halmozott halmaza, amelyet az emberiség a történelem során megfogalmazott, az ősi civilizációktól a kortársig. Ez a tudásmodell abban különbözik