• Sunday July 12,2020

ima

Elmagyarázom nektek, mi az ima és annak néhány jellemzője. Ezen felül az elemek, amelyek egy mondatot alkotnak.

Az ima lehet bimembre vagy unimembre.
  1. Mi az ima?

Az ima egy vagy több szó, amelyek logikai értelemben vett egészet alkotnak . Nyelvészeti szempontból ez a legkisebb tartalmi egység, és szintén rendelkezik szintetikus autonómiával. Ezenkívül a mondatot nagybetûvel kezdõdõ és egy pont végzõje jellemzi.

A mondat lehet bimembre (amikor az alany és egy predikátum megosztható) vagy unimembre . A mondat morfológiája szerint több nyelvtani kategóriát különböztethetünk meg, azaz milyen szó felel meg a mondatot alkotó elemek mindegyikének:

  • Főnév (vagy név, úgynevezett a múltban). ez a fajta szó, amely tárgyat, személyt, állatot vagy ötletet jelöl vagy nevez. Példák főnevekre: Juan, ház, tavasz, barátság, könyv, kutyák, polcok stb. A főnevet nemre (nőies és férfias) és számra (szinguláris és többes számú) kell besorolni. Ezen kívül megtalálhatunk általános vagy megfelelő főneveket, egyedi és kollektív, konkrét és elvont.
  • Melléknév. Az a fajta szó, amely a főnevet kíséri, információt szolgáltat vagy módosítja, vagyis kiterjeszti a név jelentését. A melléknév alkategóriákra osztható, a legfontosabb a minősítő melléknév, például a fehér ház . A melléknevet nemre (nőies és férfias) és számra (szinguláris és többes számú) is sorolják.
  • Terméket. A főnév kíséretében feltüntetik a nemét és számát. Meghatározhatók vagy meghatározók (el, la, los, las), határozatlanok vagy határozatlanok (egy, egy, egyet, egyet). A cikket nemek szerint (nőies és férfias) és szám szerint (egyes és többes számban), valamint a mellékelt főnevet osztályozzák, mindig egyeznie kell a mondat konzisztenciájának fenntartása érdekében. n.
  • Névmások. Ahogy a név is sugallja, a névmás az a szó, amely a név helyett, azaz a főnév, Ezek helyettesítik a főnév kifejezést, és személyes, számbeli, birtokló, demonstráló, határozatlan, kérdező, reflexív, felkiáltó és relatív kategóriába sorolhatók.
  • Szó. Ez a szókategória egy műveletet, folyamatot vagy állapotot jelöl. Spanyolul három lehetséges konjugáció van: az első konjugáció (az –ar végződő igék), a második konjugáció (az –er végződésűek) és a harmadik konjugáció (az –ir végződésűek). Az igék konjugálhatók bizonyos módon (indikatív, szubjunktív és imperatív), feszültségen (jelen, múlt, jövő vagy feltételes) és személyen (az egyes és többes szám első, második vagy harmadik). Ha az ige nem konjugált, akkor lehet infinitív, részes vagy gerundos. Fontos megemlíteni, hogy spanyolul vannak olyan szabálytalan igék, amelyek nem felelnek meg a rendszeres disztenseknek.
  • Elöljárószavak. Változhatatlan szavak. Ezek: a, előtt, alatt, ellen, ellen, és így tovább.
  • Határozószavak. Az ige, melléknév vagy egyéb határozószó kíséri ezt a szót. A határozószavak több alkategóriába sorolhatók, mint például a hely, az idő, a mód, a kétség, az tagadás és a mennyiség határozószói.
  • Indulatszavak. Olyan kifejezésekre utalnak, mint például a meglepetés (ó! Ah!)
  • Kötőszavak. Ezek a csatlakozók, nélkülözhetetlenek a szöveg szerkesztésében, lehetnek párosulók, diszjunktívak, ütközőek, okozati összetevők stb.

Amikor egy mondatot annak megfelelő részeinek és a benne lévő szavak funkcióinak megfelelően elemezzük, akkor szintaxisról beszélünk. Az alanynak egy vagy több központi szava vagy magja van . Ugyanígy a predikátumnak lesz verbális magja, vagy sem, mivel egy predikátus lehet nominális vagy adverbális, ha a mag egy név vagy határozószó. A tárgyon belül megtaláljuk az N főnév módosítóit, a predikátumban pedig az N szóbeli kiegészítéseit.

A beszélő nyelvhasználatának függvényében különféle mondattípusokat azonosíthatunk . Nevezetesen, egy mondat elkényeztetõ, ha a beszélõ valami állítást ad ki, lehet pozitív vagy negatív, deideratív mondat, amikor a beszélõ vágyat nyilvánít, kérdező vagy felkiáltójú, amikor valamit kér, vagy felkiált, és végül kötelezõ, amikor Rendezz, imádkozz vagy tilts.

A szó másik jelentése az ima, mint az Istennel, a Szenttel, az elhunyt ősrel stb. Folytatott kommunikáció egyik formája, hogy kérést vagy hálát tegyenek, vagy érzelem vagy gondolataik kifejeződjenek.

Lásd még: Minősítő melléknevek.

Érdekes Cikkek

Mérsékelt erdő

Mérsékelt erdő

Elmagyarázzuk, mi a mérsékelt erdő, annak növény-, állat-, dombormű- és egyéb jellemzői. Ezen kívül, ahol található. A mérsékelt erdőben öt réteg van vegetációval a talajtól 60 méter magasig. Mi a mérsékelt erdő? A mérsékelt erdők, amint a neve is sugallja, a bolygó két féltekéjének mérsékelt éghajlati régióira jellemző erdők . Éghajlatát az átlagos éves hőmérséklet 1

Alapvető igények

Alapvető igények

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi az ember alapvető vagy alapvető szükséglete, és melyek azok. Ezen kívül Maslow piramisa. Az ivóvíz az egyik alapvető alapvető igény. Melyek az alapvető igények? Az emberiség alapvető szükségleteiről vagy alapvető szükségleteiről beszélve utalni kell az alapvető minimum elemekre, amelyeknek az embereknek élniük kell . Nincs egyetlen meghatározás

neologizmus

neologizmus

Elmagyarázzuk, mi a neologizmus, ennek a kifejezésnek néhány jellemzője, valamint a neologizmusok felsorolása és azok eredete. A neologizmus a nyelv kreatív képességének része. Mi az a neologizmus? "Neologizmusnak" nevezzük azt a nem létező szót, amelyet egy nyelvbe építenek be egy regény vagy a közelmúlt valóságának kifejezésére , amelyre még nincs megfelelő kifejezés. Ez lehet egy ismert szó új

Stratégiai tervezés

Stratégiai tervezés

Elmagyarázzuk, mi a stratégiai tervezés és miből áll ez a folyamat. Miért fontos és stratégiai tervezési modellek. A stratégiai tervezés célja az erőforrások legjobb felhasználása a cél elérése érdekében. Mi a stratégiai tervezés? A stratégiai tervezéssel vagy a stratégiai tervezéssel általában szisztematikus folyamatra, vagyis módszertani módon utalunk a tervek végrehajtására a kívánt célok és eredmények elérése érdekében. . Ez egy olyan típusú tervezés, amely megv

gazdaság

gazdaság

Elmagyarázzuk, mi a gazdaság és mi a tanulmány tárgya. Ezen túlmenően annak fontossága és a gazdaság különböző ágazatai vagy típusai. Többek között a gazdaság megvizsgálja a pénzügyi piacok viselkedését. Mi a gazdaság? A közgazdaságtan (vagy közgazdaságtudomány) társadalomtudomány, amelynek érdeklődési köre az a módszer, amellyel a társadalom megszervezi igényeinek kielégítését. alapanyagok és immateriális anyagok előáll

igazság

igazság

Elmondjuk nektek, mi az igazság és annak különféle jelentése az elismert filozófusok szerint. Ezen túlmenően az igazságról létező elméletek. Az igazság bizonyos korlátokkal találkozik, ha mélyrehatóan elemezzük. Mi az igazság? Az igazság fogalma az egyik nagy filozófiai probléma, amelyről még sokat beszélnek , a vallások fõ fegyvere és minden politikai diskurzus kulcseleme. De mit értünk valóban? Az ig