• Monday August 8,2022

Társadalmi kérdések

Elmagyarázzuk, mi a társadalmi problémák, azok okai és különféle példák. Ezenkívül társadalmi problémák Mexikóban.

A szegénység mind gazdasági, mind társadalmi probléma.
 1. Mik a társadalmi problémák?

A társadalmi problémák azok, amelyek a lakosság nagy rétegeit érintik, és a társadalmi objektív és szubjektív életkörülményekhez kapcsolódnak . Ennek okai gazdasági, politikai stb. Szempontból is megtalálhatók. Ezenkívül a társadalmi problémáknak gyakran következményei vannak a nemzet életének más dimenzióiban is.

A társadalmi problémák az emberiség kezdete óta léteznek, bár bizonyos időpontokban és helyzetekben a normális körülmények között rosszabbak voltak, mint másokban. A kortárs időkben a népszerű kormányok és nemzetközi nem kormányzati szervezetek, vagy többoldalú szervezetek, például az ENSZ vagy az UNICEF ismétlődő aggodalmává váltak.

A társadalmi problémák egyik nagy hátránya, hogy ezeket nehéz megoldani : nehéz konszenzust elérni arról, hogy melyik sürgetőbb, vagy milyen módszerrel válaszolható rájuk. .

Lásd még: Gazdasági problémák

 1. A társadalmi problémák okai

A társadalmi problémák a probléma jellegétől függően különböző okokból származhatnak. Például a gazdasági és a lehetőségek közötti egyenlőtlenség általában a nagyon gazdag és nagyon szegény társadalom történelmi felépítésének következménye.

Másrészről, a gazdasági egyenlőtlenségek olyan politikai dinamikák következményei is lehetnek , amelyek katasztrófájú hatást gyakorolnak a gazdaságra, amelyre csak a lakosság Több jóléti életben maradhat.

Ezenkívül a szegénység és az erőforrások hiánya erőszakos hozzáálláshoz, társadalmi nehezteléshez, bűnözéshez és más bűncselekmények elterjedéséhez vezet. Néha a kétségbeesés a tisztességtelennek ítélt társadalom törvényeinek megsértéséhez vezet. Ezért nem könnyű megtalálni a világ által elszenvedett társadalmi problémák okait.

 1. Példák a társadalmi problémákra

Ha a bűncselekmények nem különálló esetek, akkor társadalmi problémává válnak.

A szociális problémák néhány általános példája:

 • Hunger. A világ népességének nagy részei olyan marginalizálódó és elhagyott helyzetekben élnek, hogy kétségbeesetten nincs nekik enni.
 • Bizonytalanság. A nagy bűncselekmény peremével rendelkező lakosság általában ugyanaz, mint a szegénység és a jövőbeli kilátások nélküli élet, az illegális tevékenységek könnyű áldozata: rablás, kábítószer-kereskedelem, prostitúció stb.
 • Megkülönböztetést. Akár faj, nem, vallás, nemzetiség vagy szexuális irányultság alapján, ez egy nem kívánt lakosság szegregációján alapul, vagyis az előítéletek okán nem biztosít mindenki számára azonos lehetőségeket.
 • A szegénység. A legnagyobb a gazdasági, társadalmi és gazdasági problémák közül, és az, amely viszont további társadalmi problémákat vet fel. Nem csak a pénzhiányról van szó, hanem a produktív rendszer teljes kizárásáról. Becslések szerint a világ népességének csaknem fele a szegénység határán él, és 400 millió gyermek él szélsőséges szegénységben.
 • Egyenlőtlenség. A hatalmasan elkülönült társadalmi osztályok, azaz a nagyon szegények és a nagyon gazdagok együttélése egy olyan társadalomban, ahol kevés az osztálymobilitás lehetősége. Az ilyen típusú társadalmak táplálkozási alapot jelentenek a társadalmi neheztelésre.
 1. Társadalmi problémák Mexikóban

Az úgynevezett harmadik világ sok más nemzetéhez hasonlóan a mexikói társadalmat társadalmi betegségek sújtják, amelyek rendkívül kritikusak az incidencia statisztikájuk alapján. A főbbek a következők:

 • A szegénység. A mexikói lakosság nagy része (körülbelül 50%), különösen a vidéki lakosság, a nemzetközi szegénységi küszöb alatt él. Ezek közül mintegy 100 000 szélsőséges szegénységben él, élelmezésbiztonsággal is együtt.
 • Megkülönböztetést. A mexikói társadalom a gyarmati múltjában nagy különbségeket szenvedett a lakosság faji különbsége körül, mindig hátrányos helyzetbe hozva az őslakos népességét vagy az őslakosok leszármazottait. Ez a jelenség még nagyobb, mivel a szegénységgel kombinálják, így a faji státuszt a társadalmi-gazdasági státussal társítják. Másrészt a homoszexuális lakosság gyakran kifejezi az elnyomás és a diszkrimináció érzetét katolikus és általában konzervatív gyökerekkel bíró társadalomban.
 • Femicide. A nemekkel és a nőkkel szemben elkövetett erőszak aggodalomra ad okot a mexikói társadalomban, a nőgyilkosságok magas aránya miatt, és olyan szomorúan híres esetek, mint azok, amelyek Ciudadból eltűntek. jurez.
 • Korrupció. A korrupció Mexikóban a harmadik világ legtöbb nemzetének közös gonosz, az egyik leginkább elterjedt társadalmi-politikai probléma. A korrupció észlelési mutatója, amely szerint Mexikó a világ 70 legkorruptabb országának egyike, és a mindazok, akik a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetét (OECD) alkotják.

Folytasd a következővel: Esélyegyenlőség


Érdekes Cikkek

bevezetés

bevezetés

Elmagyarázzuk, mi a mű, szöveg, könyv vagy esszé bevezetése, és milyen jellemzői vannak. Ezen túlmenően, milyen elemei vannak. A bevezetéssel az olvasó megismeri a témát. Mi a bevezetés? A bevezetés a szöveg kezdeti része, akár esszé, könyv vagy kutatási cikk formájában . Ebben az első részben a szöveget egy bizonyos kontextusba helyezik, és általában egy összefoglalót fejez ki arról, hogy mi lesz a magyarázat vagy a szöveg törzse továbbfejlesztésre kerül. A bevezetésben az olvasó megismeri a

Együttélési szabályok

Együttélési szabályok

Elmagyarázzuk Önnek az együttélés szabályait és jellemzőit. Ezen felül a szabályok az osztályban, otthon és a közösségben. Az együttélés szabályai a helytől és a kultúrától függenek. Melyek az együttélés szabályai? Az együttélés szabályai a protokoll, a tisztelet és a szervezet iránymutatásai, amelyek szabályozzák a helyet, az időt, az árukat és az emberek közötti forgalmat Egy adott helyet és időt osztanak meg. Alapvető viselkedési szabályok, amelyek meg

jellem

jellem

Elmagyarázzuk, mi a karakter és a temperamentum. Különbség a karakter és a személyiség között. Példák és karakter típusok. A karakter csak egy a személyiség alkotó elemeiből. Mi a karakter? Amikor a karakterrõl beszélünk, arra utalunk, ahogyan az egyén általában reagál bizonyos típusú ingerekre vagy bizonyos helyzetekre, amelyeket jellemzõnek tekintünk egy profilra, jellemzésre vagy hajlandóságra. amelyek más személyeknek is me

sebezhetőség

sebezhetőség

Elmagyarázzuk, mi a sérülékenység, és a létező sérülékenységi típusokat. Ezen felül, hogyan lehet fellépni a sebezhetőségekkel. Gyakran azt mondják, hogy a kiszolgáltatott emberek vannak veszélyben. Mi a sebezhetőség? A sérülékenység olyan minőség, amelyet valaki vagy valami megsérül ahhoz, hogy megsérüljön.Ha egy személy vagy tárgy sebezh

nemfémek

nemfémek

Elmagyarázzuk, mi a nemfémek, és néhány példát mutatunk ezekre a kémiai elemekre. Ezen kívül tulajdonságai és mi a fémek. A nem fémek a legkevésbé előforduló periódusos táblázatban. Mik a nem fémek? A kémia területén a periódusos rendszer azon elemeit, amelyek a legnagyobb változatosságot, sokféleséget és fontosságot képviselik, nem fémeknek nevezik. biokémia , amely szintén a legke

Kínai kulturális forradalom

Kínai kulturális forradalom

Elmagyarázom nektek, mi volt a kínai kulturális forradalom, annak okai, szakaszai és következményei. Ezen felül Mao Zedong ereje. Mao Zedong előmozdította a kínai kulturális forradalmat, hogy kötelezze el doktrínáját. Mi volt a kínai kulturális forradalom? Kínai kulturális forradalomnak vagy a nagy proletár kulturális forradalomnak nevezik, amely egy 1966 és 1977 között kialakult szociopolitikai mozgalom, amelyet Mao Zedong , a Kínai Kommunista Párt vezetője kezdeményezett . Ez a fajta forradalom a Kí