• Monday August 8,2022

Patriarchális Társaság

Elmagyarázzuk nektek, mi a patriarchális társadalom, hogyan jött létre, és milyen kapcsolatban áll a machismo-val. Ezen felül, hogyan lehet harcolni.

A patriarchális társadalomban a férfiak dominálnak a nőkkel szemben.
  1. Mi a patriarchális társadalom?

A patriarchális társadalom olyan társadalmi-kulturális konfiguráció, amely a férfiak számára dominanciát, tekintélyt és előnyt biztosít a nőkkel szemben, akik továbbra is alárendeltség és függőség kapcsolatában vannak. Az ilyen típusú társadalmat pátriárkának hívják.

A mai napig a legtöbb emberi társadalom patriarchális volt, annak ellenére, hogy az elmúlt két évszázadban előrelépés történt a nők és férfiak közötti egyenlőség felé. A szokásos évek ezrein túl a patriarcháciát kulturális hagyományok, valamint több vagy kevésbé nyíltan támogatott társadalmi és politikai intézmények támogatják .

Például sok vallásos szövegben, például a Bibliában megmagyarázzák az ember hatalmát a nő felett (azt mondja, hogy ő, mint állatok), és ez Az engedelmesség és a tisztelet élete.

A patriarchális társadalom természetesen nem minden esetben azonos módon mutatkozik meg. Egyes társadalmakban brutálisabbak (mint a hagyományos iszlám társadalmakban, ahol a nőknek a férfiak szemszögéből kell magukat fedezniük és kevesebb polgári jogukkal kell rendelkezniük) vagy enyhébbek lehetnek.

Világos bizonyíték van arra, hogy az ilyen típusú társadalom milyen mértékben gyökerezik a történelemben. Például a huszadik század közepéig a nyugati nőknek még a szavazati jog sem volt.

Ez szolgálhat Önnek: Nemek közötti egyenlőség

  1. A patriarchális kultúra eredete

A témához fűződő megközelítések többsége egyetért azzal, hogy a patriarchális uralom valamikor a mezőgazdaság fejlődésének közelében merült fel . Ennek az új gyakorlatnak köszönhetően az primitív emberi társadalom a föld megművelésétől és az állatok háziasításától függően letelepedett és felhagyott a nomádizmussal.

Ez a változás 12 000 évvel ezelőtt történt az úgynevezett neolit ​​forradalom alatt. Ennek eredményeként magántulajdont fedeztek fel, mivel az első parasztok a szántóföld saját birtoklását vigyáztak.

Ugyanezen módon a nőkre ingatlanrendszert alakítottak ki, amely a férfiak gyermekeit a föld megművelésére adná . Így a társadalom a patrilineage és a források férfias kezelése köré szerveződött, mivel az erõsebb emberek jobban megfeleltek a mezõgazdasági munkának.

Vitatkoznak azonban az ilyen következtetések, amelyek azzal a kockázattal járnak, hogy a patriarchátust "természetes" rendnek tekintik. Éppen ellenkezőleg: az emberi társadalmak evolúciójában nem a biológia, hanem a társadalmi és kulturális dinamika beavatkozik.

  1. Pátriárka és machismo

A patriarchális társadalom legfontosabb kifejezése a machismo . Ez a férfiak nőkkel szembeni agresszív, birtokló, mesteri hozzáállásához vezet, amely így döntések, tulajdonjog és jogi gyakorlatok szempontjából másodlagos kategóriába esik.

A Machismonak sokféle módon megnyilvánulhat, még a protekcionista beszédek leple alatt is, amelyek áldozatot jelentenek a nők számára, és gyengékké, képtelenekké teszik őket, és ezért az embernek szüksége van rá, hogy őt vigyázza, és döntjön érte.

A machismo viszont mindenféle hátrányos megkülönböztetés formáját öleli fel: alacsonyabb bérek a nők számára az azonos munka elvégzéséért, alacsonyabb szakmai leállások, sőt az erőszak olyan formái, mint a szexuális zaklatás, sőt a nőgyilkosságok.

Bővebben: Machismo, Fembrismo

  1. Hogyan harcolsz a patriarchális társadalom ellen?

A feminizmus történelmileg harcolt a patriarchális társadalommal.

A patriarchitás elleni küzdelem nem egyszerű kérdés, és nem csak a nőket érinti. Az egalitáriusabb társadalom a férfiak számára is előnyös lenne, lehetővé téve számukra a menekülést a férfiasság megfojtó és toxikus mintáitól, amelyek megtanítják érzelmeik elnyomására, az erőszakos összekapcsolódásra vagy a szerelem összekeverésére a birtoklással.

Ebben az értelemben a patriarchitás elleni küzdelem az alábbiak szerint zajlik:

  • A toxikus férfiasság "dekonstrukciója" . Normalizálja a férfiasság kevésbé hagyományos formáit, engedje meg a sokféleséget és a kevésbé szokásos formájú „ember létezés” elfogadását.
  • Adj hangot a nőnek . A nők társadalmi esélyegyenlőségébe történő beillesztése szükségszerűen magasabb részvételi díjakat számít fel nekik, hozzájárulásaik, erőfeszítéseik és szenvedéseik láthatóvá tétele, valamint annak lehetővé tétele, hogy a nő hangja ugyanazt a tiszteletet élvezze, megfontolás és tekintély, mint az emberé. Ez egy hosszú út a kulturális változásokhoz, amely nem valósulhat meg egy éjszaka.
  • Megértsék a feminizmust . A feminizmus messze attól, amit sokan hisznek, nem új gondolati iskola, nem ösztönzi az emberek gyűlöletét, és nem törekszik a matriarchális társadalomra. A kritikus gondolkodás egy olyan formája, amely felfedi a machizmus artikulációit, amelyeket nem lehet észlelni, mert ezeket a szokás nagyon normalizálja. Tájékoztatás róla és a feminizmus hozzájárulásának értékelésére való megtanulás a patriarchácia elleni küzdelem egyik módja.
  1. matriarkátus

Az elméletben a matriarchitás az a társadalmi és politikai rendszer, amelyben a nők dominanciája esne, vagyis a patriarchitás ellentéte. Egy ilyen szervezet soha nem létezett az emberiség történetében, hacsak nincs rekord.

Számos antropológiai tudós egyetért azzal, hogy a jelenlegi vadászgyűjtő kultúrák alapján, amelyekre az primitív emberiség hasonlított, a nők valamikor sokkal fontosabb szerepet játszottak. Aktív és vezető szerepet játszik a társadalomban, ami megengedte volna még a polyandria kialakulását.

Másrészt vannak olyan kultúrák, amelyek ma értékelik az ingatlanok (különösen a föld) megoszlását az anyai átadás alapján, az úgynevezett matrilineage . Ez sokkal domináltabb szerepet ad nekik a társadalom magatartásában, de nem hoz létre olyasmit, amelyet helyesen matriarchiasságnak lehet nevezni.

Bővebben: Matriarchia


Érdekes Cikkek

Termelési módok

Termelési módok

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi a termelés módja, a termelés erői és kapcsolatai. Ezen felül a feudális, kapitalista és más módok. Minden termelési mód a rendelkezésre álló erőforrásoktól és a társadalmi struktúrától függ. Melyek a termelési módok? Az ember gazdasági történelmének, a történelmi materializmusnak nevezett marxista nézet szerint a termelési módok a gazdasági tevékenység szervezésének sajátos módjai. egy adott emberi társadalom számára az áru

alappont

alappont

Elmagyarázzuk, mi az adat, az információs bázis bizonyos jellemzői és a létező típusú adatok. Az adatok lehetnek numerikus, ábécé és alfanumerikus. Mi a tény? Az adatok egy változó ábrázolása, amely lehet kvantitatív vagy kvalitatív, és a dolgokhoz rendelt értéket jelzik . Az adatok információk. Az adatok egészében leírj

Cellaelmélet

Cellaelmélet

Elmagyarázzuk, mi a sejtelmélet, annak posztulációi és alapelvei. Ezen felül a háttér története és annak igazolása. A sejtelmélet magyarázza, hogy minden organizmus sejtekből áll. Mi a sejtelmélet? A celluláris elmélet a modern biológia egyik legfontosabb és központi posztulációja. Azt állítja, hogy absz

értékesítés

értékesítés

Elmagyarázzuk, mi a marketing és milyen célokat követ. Ezen felül a marketing elemei és a marketing története. Az online marketing a jelenlegi marketingstratégiák része. Mi a marketing? A marketing olyan tevékenység, amely társadalmi környezetben zajlik, gazdasági vagy adminisztratív célokkal rendelkező emberek vagy szervezetek között , ahol mindkét fél az érdekek cseréje révén megkapja azt, amit akar. Különböző szerzők hozzájá

Tudományos megfigyelés

Tudományos megfigyelés

Elmagyarázzuk, mi a tudományos megfigyelés, miért olyan fontos és jellemzői. Ezen felül, hogyan osztályozása és példák. A tudományos megfigyelés garantálja a tudományos kutatások tárgyilagosságát és bizonyíthatóságát. Mi a tudományos megfigyelés? Amikor a tudományos megfigyelésről beszélünk , arra utalunk, amikor a természet jelenségeit analitikai céllal részletezzük és a legtöbb a lehetséges objektív információk. Ez az úgynevezett tudományos módszer egyi

Tervezés az adminisztrációban

Tervezés az adminisztrációban

Elmagyarázza Önnek, hogy mit tervez az adminisztráció, annak alapelvei, elemei és osztályozása. Ezen felül az adminisztratív folyamat. A tervezés irányíthatja a vállalat tevékenységeit erőforrásainak hatékony felhasználása érdekében. Mit tervez az adminisztráció? Egy szervezetben a tervezés olyan stratégia létrehozását jelenti, amely lehetővé teszi egy előre meghatározott célkitűzés elérését . A tervezési folyamat eredményeként lé