• Monday August 8,2022

Társadalom


anarchizmus

anarchizmus

Elmagyarázom nektek, mi az anarchizmus és hogyan származik ez a politikai mozgalom. Ezen kívül jellemzői és különbségei a marxizmussal. Az anarchizmus az állam és bármilyen kormányzati forma eltörlését célozza. Mi az anarchizmus? Az anarchizmusról beszélve olyan politikai, filozófiai és társadalmi mozgalomra utal , amelynek fő célja az állam eltörlése és Az összes kormányzati forma, valamint a hatalom, a hierarchia minden formája, a társadalmi ellenőrzés, amelyet a társadalom a felelősségre von az egyének Az 'anarchizmus' ' az uralom ilyen formáit valami mesterségesnek, károsnak és

mezőgazdasági

mezőgazdasági

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi az agrár és milyen vonatkozásokra utal. Ezen felül a mezőgazdaság a történelemben és mi a mezőgazdasági törvény. Az `agrár 'világ olyan régi, mint maga az emberiség. Mi ez? Az 'agrár' kifejezés mindent magában foglal a vidéki élethez és a vidéki gazdasági kiaknázáshoz: ültetés és növénytermesztés, állattenyésztés, A gyümölcsgyűjtemények stb. Ezeket a szempontokat általában mezőgazd

építészet

építészet

Elmagyarázom nektek, hogy mi az építészet és hogyan alakul ki az emberiség történetében. Az építészet típusai Városi tervezés Az építészet szerepel az emberiség képzőművészete között. Mi az építészet? Az építészet az ember számára élőhelyként funkcionáló épületek tervezésének, tervezésének és építésének művészete és technikája , legyen az ház, munkahely, rekreáció emlékművek. A kifejezés az ókori görögből származik, melyeket az arc

anarchia

anarchia

Elmagyarázom nektek, mi az anarchia, hogyan alakult ki ez a politikai doktrína és mi az anarchia fõ alakjai. Az anarchia a rendszerrel szembeni lázadás sokféle formája. Mi az anarchia? Az anarchia arra utal, hogy képes önmagát irányítani és megszervezni, ily módon elkerülve minden politikai szervezet elnyomó erejét . Az anarchia szig

hozzáállás

hozzáállás

Elmagyarázzuk, mi a hozzáállás, annak besorolása és miért alkalmazunk eltérő hozzáállást. Főbb jellemzői és elemei. A hozzáállást az egész élet során megszerzik és megtanulják. Mi az a hozzáállás? A (működtetett réz ) hozzáállása úgy határozható meg, mint egy hangulat megnyilvánulása vagy egy hajlandóság cselekedni egy bizonyos módon. Más szerzők meghatározása: CM Judd. A

Biotica

Biotica

Elmagyarázom nektek, mi a bioetika, mi az alapelve és a története. Ezenkívül mi az, és néhány példa erre az etikára. A bioetika hidat lehetne használni az élettudományok és a klasszikus etika között. Mi a bioetika? A bioetika fogalma utal az élet etikájára vagy a biológiára . Görög eredetű, a bios kifejezés azt jelenti, hogy a bios kifejezés a következőket jelenti: A biokémikus és onkológus, Van Rensselaer Potter volt az elsők között, az 1970-es években, aki a bioetika szót használta, és próbálta meghatározni szellemi tudományágként. amely az emberiség fennmaradásának problémá

Burguesa

Burguesa

Elmagyarázzuk nektek, mi a burzsoázia és hogyan alakul ki ez a társadalmi osztály. Melyek a polgári értékek és a polgárok típusai? A 19. században és az ipari forradalom után a burzsoázia megerősítette erejét. Mi a Bourgeois? A bordó általánosságban értelemszerűen megkülönböztetik a jólétben lévő középosztályt, üzletek és a gyártási eszközök , például gyárak és iparágak tulajdonosait. n a proletariátus, azaz a munkásosztály hag

Vizuális szennyezés

Vizuális szennyezés

Elmagyarázzuk, mi a vizuális szennyezés, annak okai és különféle hatásai. Ezen felül lehetséges megoldásai és példái. A vizuális szennyezés olyan elemeket mutat, mint például plakátok, kábelek, oszlopok, hirdetések stb. Mi a vizuális szennyezés? Csakúgy, mint a szennyezés a mérgező vagy idegen anyagok jelenléte a fizikai és kémiai ciklusukban a környezetben, a jelenlét a jelenség vizuális szennyeződésének is nevezzük. A táj vizuális elemeinek megjelenése

Hangszennyezés

Hangszennyezés

Elmagyarázzuk, mi a hangszennyezés, milyen okai és következményei vannak. Ezen felül, hogyan lehet elkerülni, és néhány példa. A hallásszennyezés zavaró, fülsiketítő vagy állandó zaj jelenléte. Mi a zajszennyezés? Hangszennyezésnek, akusztikus szennyezésnek, hallásszennyezésnek, zavaró, fülsiketítő vagy állandó zaj jelenlétének , valamint elterjedésének hívják. Ugyanakkor a túlzott zaj egy adott

Utópusi kommunizmus

Utópusi kommunizmus

Elmagyarázom nektek, mi az utópiai kommunizmus, és hogyan alakulnak ezek a szocialista áramlatok. Különbségek az utópiai és a tudományos kommunizmus között. Az utópiai kommunizmus a 19. században véget ért. Mi az utópiai kommunizmus? A szocialista áramlatok halmazát, amely a tizennyolcadik században létezett, amikor Karl Marx és Frederick Engels filozófusok megjelentek a tudományos kommunizmus elméletével, azaz utópiai kommunizmusnak hívják. a történelem törvényei álta

Munkásosztály

Munkásosztály

Elmagyarázom nektek, mi a munkásosztály és hogyan alakult ki ez a társadalmi osztály. A munkásosztály jellemzői. Marxizmus. A munkásosztály eredete a kapitalizmus eredetéhez kapcsolódik. Mi a munkásosztály? Az ipari forradalomtól (1760-1840) munkásosztálynak, munkásosztálynak vagy egyszerűen proletariátusnak nevezik azt a társadalmi osztályt, amely a társadalom számára munkaerőt biztosít a termelés, az építés és a gyártás számára , Megváltoztatom a gazdasági megfontolást (fizetést) anélkül, hogy annak a termelési eszköznek a tulajdonosává válnék, amelyben dolgoznak. A munkásosztály neve az ango

Kapitalizmus és szocializmus

Kapitalizmus és szocializmus

Elmagyarázom nektek, mi a kapitalizmus és a szocializmus, a legfontosabb gazdasági rendszerek, és mi a különbség. A kapitalizmus és a szocializmus két ellentétes gazdasági és filozófiai rendszer. Kapitalizmus és szocializmus A kapitalizmus és a szocializmus , a két ellentétes gazdasági és filozófiai rendszer közötti különbségek sokféleképpen magyarázhatók. Kezdjük azzal, hogy meghatá

Tudományos kommunizmus

Tudományos kommunizmus

Elmagyarázom nektek, mi a tudományos kommunizmus, miből áll ez az elméletkészlet és mi volt annak alapja. A tudományos kommunizmus Karl Marx és Friedrich Engels elméletein alapult. Mi a tudományos kommunizmus? A tudományos kommunizmus vagy a tudományos szocializmus kifejezést arra használjuk, hogy megkülönböztessük azokat a politikai elméleteket, amelyeket Karl Marx és Friedrich Engels kifejtett , akiknek az elméleti alapja a materializmus doktrínája. történelmi, a tizenkil

Társadalmi osztályok

Társadalmi osztályok

Elmagyarázom nektek, mi a társadalmi osztály, és miért léteznek. Ezen felül, milyen különféle osztályokat találunk ma. A mai társadalomban három fő osztály létezik: magas, közepes és alacsony. Melyek a társadalmi osztályok? A társadalmi osztályokat azoknak a különféle emberi csoportoknak kell érteni, amelyekben egy adott társadalom rétegződött , a kapcsolódó társadalmi és gazdasági körülmények alapján, amelyek megkülönböztetik őket a többi létező osztálytól. Ezeknek a feltételeknek a fogyasztási gazdasági

Társadalmi tudatosság

Társadalmi tudatosság

Elmagyarázzuk, mi a társadalmi tudatosság, és ezen mentális tevékenység néhány jellemzőjét. Ezen felül, mi az osztálytudat. A társadalmi tudatosság lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba kerüljünk a társadalomban. Mi a társadalmi tudatosság? A társadalmi tudat az a szakasz vagy mentális tevékenység, amelyen keresztül az ember megismerheti más egyének vagy akár egyének helyzetét egy közösségen vagy csoporton belül. A társadalmi tudat a tudatosság egy

együttélés

együttélés

Elmagyarázzuk nektek, mi az együttélés, az a kérdés, hogy az ember önző vagy szolidaritású-e a természetéből, és az együttélés mintái. Az együttélés az emberek kapcsolata a társadalmi csoportokkal, amelyeket integrálnak. Mi él együtt? Az együttélés az egyének vagy csoportok fizikai és békés együttélése , amelyeknek meg kell osztaniuk a teret. A közös életre és a harmóniára tö

Cvica

Cvica

Elmagyarázom nektek, mi a polgári és ennek a kifejezésnek néhány jellemzője. Ezen felül a társadalomban betöltött jelentősége. A polgárság az emberi tudatosságra utal, amely a tiszteletteljes viselkedéshez kapcsolódik. Mi a Civic? A polgárság fogalma egy olyan polgár fogalmából származik, amelyet úgy értünk, mint a társadalom olyan tagja, aki elérte a társadalmi érettségi szintet ahhoz, hogy eleget tegyen a jelenlegi szabályozásnak megfelelően. Ilyen módon olyan melléknévvé vál

állampolgár

állampolgár

Elmagyarázzuk Önnek, mi az állampolgár, és ennek a kifejezésnek a történelem alakulását. Ezen felül, mit jelent jó polgár lenni. Gyakran beszélnek egy adott nemzethez tartozó emberekről. Mi az a polgár? A polgár fogalma azon állampolgárságot gyakorló személyekre vonatkozik , amely egy olyan feltétel, amely jellemzi a tevékenységek fent említett kategóriáját, és amelyet a jogok által elismert elismerések sorozataként lehet meghatározni. és egyéni és társadalmi kötelezet

Társadalomtudományok

Társadalomtudományok

Elmagyarázzuk, mi a társadalomtudomány és hogyan sorolhatók be. Ezen felül, mit tanulnak ezek a tudományok és milyen módszereket alkalmaznak. Teljes mértékben meg akarják érteni, hogyan működött, és hogyan működik a világ. Mi a társadalomtudomány? A társadalomtudományok azok a tudományok, amelyek célja a társadalom bizonyos aspektusainak megismerése . Ide tartoznak azok a tudom

összeütközés

összeütközés

Elmagyarázzuk, mi a konfliktus és milyen típusú konfliktusok léteznek. Ezen felül, miért fordulnak elő és mi a társadalmi konfliktus. Az erőforrások szűkössége konfliktus kiváltója. Mi a konfliktus? A konfliktus az ellentétes érdekek megnyilvánulása, vita formájában . Sok szinonimája van: küzdelem, eltérés, nézeteltérés, szétválasztás, mind negatív értékeléssel. Érdemes megállni abban a konfliktus