• Monday August 8,2022

érték

Elmagyarázzuk, mi az érték és milyen értékek vannak az emberekben. Ezen túlmenően, mire szolgálnak és milyen típusú értékek vannak.

Az értékek értelmező útmutatóként szolgálnak a mindennapi élet fejlődésében.
  1. Melyek az értékek?

Az értékek olyan speciális tulajdonságok, amelyeket a tárgyak tárgyaknak vagy tárgyaknak adnak . És rajtuk keresztül adhatunk jelentést ezeknek a tárgyaknak, vagy sem, de sorokat vagy eseményeket is magában foglal.

Az értékek azon tulajdonságokon és észleléseken alapulnak, amelyek az alanyok azon a külvilágon vannak, amelyben tevékenységüket végzik, és lehetővé teszik a fontosság mértékének megfelelő sorrendet.

Lásd még: Etikai értékek.

  1. Milyen értékek vannak?

A társadalmak eltérő értékekkel rendelkeznek a cselekvési módok tekintetében.

Az értékek értelmező útmutatóként szolgálnak a mindennapi élet fejlődésében . Elsődlegesen szubjektív kérdésként elmondhatjuk, hogy az értékek univerzális jellegének megerősítése kevésbé ütköző lenne, azonban úgy találjuk, hogy általában ilyen módon jellemzik őket.

A valóság az, hogy az értékek történelmi, vagyis származásuk egy olyan társadalmi és kulturális környezettel kapcsolatos, amely közvetlenül befolyásolja azok koncepcióját és kialakulását.

Ilyen módon rámutathatunk, hogy a társadalmakban eltérő értékek vannak a cselekedetek, a viselkedés, az erkölcs, az együttélés stb. Szempontjából.

Ezzel a különbséggel egyidejűleg van egy ellentétes folyamat, amely bizonyos értékek egyesítésére és egyetemessé tételére irányul. Erre példa a béke, a szolidaritás, a tolerancia stb.

Az igazság az, hogy van egy ellentmondás, amely elsősorban akkor ütközik, amikor az ellenkező álláspontok olyan érzékeny kérdésekkel érintkeznek, mint az abortusz, az eutanázia, a politikai vagy fegyveres beavatkozás és más kérdések, amelyekben a követett értékek megfelelnek más kulturális korlátoknak, amelyek eltérő értékeket tartanak fenn.

  1. Az értékek típusai

Ezen a kérdésen túlmenően hasznos a különböző értékeket meghatározott kritériumok szerint osztályozni:

  • Személyes értékek : Ezek azok, amelyek nélkülözhetetlenek, és amelyekből az emberek vezetik a mindennapi életüket. Sokszor az emberek közvetlen tapasztalataiból származnak és felhalmozódnak.
  • Társadalmi-kulturális értékek : Ezek az általános kánonok, amelyek működnek, és részei az adott társadalom kultúrájának. A társadalom általános vagy hegemónikus kemény magán túl, amely egybeeshet a személyes értékekkel vagy a meghatározott társadalmi csoportokkal, folyamatosan dörzsölik vagy egymással szembeállnak más értékekkel. Figyelembe kell venni, hogy egy adott társadalomban és a történelmi pillanatban sokféle különféle érték létezik.
  • Anyagi értékek : azokat a tárgyakat és javakat helyezik el, amelyek miatt az ember fennmaradhat. Például mi szükséges az élelmiszerhez vagy a védelemhez.
  • Lelki értékek : Azok a tevékenységek, amelyekben az emberek hajtanak végre, immateriális szempontokon alapulnak. És megértik, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk az általunk végzett tevékenységeknek, és művészi vagy vallási kifejezésként értékelik őket.
  • Erkölcsi értékek : Ezeket a magatartásokat egy bizonyos társadalom elfogadja és megérti, hogy ezek nélkülözhetetlenek a társadalmi rend fenntartásához. Ezek társadalmilag az egyes állampolgárokra vonatkoznak, hallgatólagosan és gyakorlatilag megkövetelik elfogadásukat. És sok esetben a társadalom büntetést szab ki azoknak, akik bírósági, büntetőjogi stb.

Bővebben: Az értékek típusai

Érdekes Cikkek

Termelési módok

Termelési módok

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi a termelés módja, a termelés erői és kapcsolatai. Ezen felül a feudális, kapitalista és más módok. Minden termelési mód a rendelkezésre álló erőforrásoktól és a társadalmi struktúrától függ. Melyek a termelési módok? Az ember gazdasági történelmének, a történelmi materializmusnak nevezett marxista nézet szerint a termelési módok a gazdasági tevékenység szervezésének sajátos módjai. egy adott emberi társadalom számára az áru

alappont

alappont

Elmagyarázzuk, mi az adat, az információs bázis bizonyos jellemzői és a létező típusú adatok. Az adatok lehetnek numerikus, ábécé és alfanumerikus. Mi a tény? Az adatok egy változó ábrázolása, amely lehet kvantitatív vagy kvalitatív, és a dolgokhoz rendelt értéket jelzik . Az adatok információk. Az adatok egészében leírj

Cellaelmélet

Cellaelmélet

Elmagyarázzuk, mi a sejtelmélet, annak posztulációi és alapelvei. Ezen felül a háttér története és annak igazolása. A sejtelmélet magyarázza, hogy minden organizmus sejtekből áll. Mi a sejtelmélet? A celluláris elmélet a modern biológia egyik legfontosabb és központi posztulációja. Azt állítja, hogy absz

értékesítés

értékesítés

Elmagyarázzuk, mi a marketing és milyen célokat követ. Ezen felül a marketing elemei és a marketing története. Az online marketing a jelenlegi marketingstratégiák része. Mi a marketing? A marketing olyan tevékenység, amely társadalmi környezetben zajlik, gazdasági vagy adminisztratív célokkal rendelkező emberek vagy szervezetek között , ahol mindkét fél az érdekek cseréje révén megkapja azt, amit akar. Különböző szerzők hozzájá

Tudományos megfigyelés

Tudományos megfigyelés

Elmagyarázzuk, mi a tudományos megfigyelés, miért olyan fontos és jellemzői. Ezen felül, hogyan osztályozása és példák. A tudományos megfigyelés garantálja a tudományos kutatások tárgyilagosságát és bizonyíthatóságát. Mi a tudományos megfigyelés? Amikor a tudományos megfigyelésről beszélünk , arra utalunk, amikor a természet jelenségeit analitikai céllal részletezzük és a legtöbb a lehetséges objektív információk. Ez az úgynevezett tudományos módszer egyi

Tervezés az adminisztrációban

Tervezés az adminisztrációban

Elmagyarázza Önnek, hogy mit tervez az adminisztráció, annak alapelvei, elemei és osztályozása. Ezen felül az adminisztratív folyamat. A tervezés irányíthatja a vállalat tevékenységeit erőforrásainak hatékony felhasználása érdekében. Mit tervez az adminisztráció? Egy szervezetben a tervezés olyan stratégia létrehozását jelenti, amely lehetővé teszi egy előre meghatározott célkitűzés elérését . A tervezési folyamat eredményeként lé