• Tuesday July 14,2020

Erkölcsi értékek

Elmagyarázzuk, mi az erkölcsi érték, és milyen értékek léteznek. Példák erkölcsi értékekre. Különbségek az etikai értékek között.

A jóság például az a képesség, hogy önzetlenül cselekedjen.
 1. Mik az erkölcsi értékek?

Az erkölcsi értékek olyan szellemi, társadalmi és sőt személyes normák, amelyekkel az emberi közösség (és az abban lévő egyes egyének) úgy dönt, hogy irányításra kerül, annak alapján, amit "jónak" és "" "tekintünk. rossz a sajátos kulturális hagyományában.

Az erkölcsi értékek egy olyan komplex választási sorozat eredménye, amelyet az egyének egész életük során meghoznak, a gyermekkorukban és fiatalkorukban megszerzett tanításokon, az élt tapasztalatokon és az érzelmi hatásokon alapulnak, és az életkörnyezet normatív, vallási, etikai és társadalmi diskurzusai. Ez az oka annak, hogy az erkölcsi értékek nem egységesek, sem egyetemesek, sem kényszerítő jellegűek, bár ezek megsértése társadalmi elutasítást és bizonyos esetekben jogi büntetést eredményezhet.

Az erkölcs ebben az értelemben a történelmi építkezés fogalma, amelyet a közvélemény és az uralkodó társadalmi modell határoz meg. Ez azt jelenti, hogy idővel megváltozik, és ami egy időben, vagy egy adott kultúra tekinthető erkölcstelennek vagy elrontottnak, egyben teljesen elfogadható lehet.

Ennek ellenére az erkölcsi értékeket általában transzcendensnek tekintik, tehát változásuk dinamikája lassú és bonyolult . Ami gyorsabban változhat, az erkölcsi érték értelmezésének módja, és mit jelent ez a társadalommal való kapcsolattartás során. Például a jóság abszolút erkölcsi érték, de milyen körülmények között valósul meg, és hogy egy ilyen koncepció milyen relatív, ezek perspektíva szerint változnak.

Továbbá: Mik az értékek?

 1. Az értékek típusai

A társadalom értékeit az alábbiak szerint lehet besorolni azon kulturális keret alapján, amelyből származnak:

 • Személyes . Azok, amelyekhez az ember egyénileg ragaszkodik, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e a környező társadalommal és annak történelmi pillanatával.
 • Family. Azok, amelyeket az egyén örökít vagy tanításként kap a családban, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e a társadalom többi részével és annak történelmi pillanatával.
 • Vallási vagy spirituális Olyanok, amelyeket egy személy és egy közösség vall, a vallás, miszticizmus vagy hit gyakorlása és megtartása révén a gyülekezet és egy vallás, miszticizmus vagy hit gyakorolja.
 • Hagyományos. Azokat, amelyeket egy adott közösség idővel megismer, és amelyek hajlamosak megóvni korának terveitől.
 • Etika vagy szakemberek . Azokat, amelyeket egy főiskola vagy szakemberek csoportja választott a szakma gyakorlására, különös tekintettel az etikára.
 • Kereskedelmi. Azok, amelyek a kereskedelem területére és az áruk egészséges cseréjére vonatkoznak.
 • Demokraták vagy republikánusok . Azok az értékek, amelyek megőrzik a demokratikus vagy köztársasági politikai rendszert, mint például az egyenlőség, a testvériség és a szabadság.

Bővebben: Az értékek típusai

 1. Példák erkölcsi értékekre

A nagylelkűség az a segítség, amelyet anélkül kapunk, hogy bármit is cserébe vállalunk.

Az erkölcsi értékek változatosak, de az általános lista a következőket tartalmazza:

 • Jóság. Képesség önzetlenül csinálni.
 • Nagylelkűség. Erőforrások és vágyak átadása egy másiknak, anélkül, hogy bármit cserébe várnának.
 • Együttérzés. Az a képesség, hogy sajnáljuk a másik iránt, hogy fájdalmát sajátként érezzük.
 • Erény. A sérthetetlenség, a legfelsőbb jót elkötelezettség a személyes előnyök felett.
 • Hűség. Adja vissza azokat, akik hasonlóak vagyunk hozzánk, vagy jót csináltak nekünk.
 • Tolerancia. Az a képesség, hogy együtt éljünk azokkal, akik különböznek vagy békésen gondolkodnak másképp.
 • Őszinteség. Az igazság iránti elkötelezettség.
 • Alázat. Légy tudatában saját korlátozásainak, és fogadja el azokat.
 1. Etikai értékek

Az erkölcsi értékeket megkülönböztetjük a polgári értékektől vagy az etikai értékektől, mivel az előbbi abszolút típusúak, és a jó és a rossz kissé elvont fogalmaihoz kapcsolódnak. Az etikai értékek viszont összekapcsolódnak a szakma gyakorlásával vagy a konkrét helyzetekhez kapcsolódó magatartással, amely problémát jelenthet a társadalomra tekintettel erkölcsi, vallási hagyományok stb.

Tehát, amikor a bioetikáról beszélünk, hogy a kortárs tudomány dilemmáira gondoljunk az ember életében, nem a jókra és a rosszra gondolunk, hanem azokra a következményekre, amelyeket egyes döntések a a társadalom egésze. Ugyanez vonatkozik a szakmai kódexekre, amelyek szabályozzák a szakmai szakembereknek adott ismeretek felelősségteljes felhasználását.

Kövesse: Etikai értékek.

Érdekes Cikkek

Macromolculas

Macromolculas

Elmagyarázzuk, mi a makromolekulák, azok funkciói és szerkezetének típusai. Ezen felül természetes és szintetikus makromolekulák. A makromolekula több százezer atomból állhat. Mik a makromolekulák? A makromolekulák hatalmas molekulák . Általában a kisebb molekuláris egységek, monomerek néven ismert, természetes vagy mesterséges folyamatok által létrehozott terméke. Vagyis több ezer vagy szá

Félvezető

Félvezető

Elmagyarázom nektek, mi a szilárd állapot, és mi az anyagi állapot fizikai tulajdonságai. Példák szilárd anyagokra. A kohéziónak köszönhetően a szilárd anyagnak egyértelmű korlátok vannak és saját térfogatuk van. Mi a szilárdtest? Szilárd állapotnak nevezzük az anyag megjelenítésének négy alapvető módjának egyikéhez , folyékony, gáznemű és plazmatikus formában. Ezeket a formákat az anyag aggregáci

depresszió

depresszió

Elmagyarázzuk, mi a depresszió, a létező típusok és azok fő okai. Ezen kívül a tünetei és mi a krónikus depresszió. A depresszió az érzelmi és pszichológiai állapotok halmaza. Mi a depresszió? A depresszió egy átmeneti vagy tartós pszichés betegség, amelyet a nagymértékű hanyatlás , boldogtalanság és bűntudat , valamint élvezésképtelenség és gyakran szorongásos epizódok jellemeznek. Előfordulhat egy külső ingerre adott

A tudományos terjesztés cikke

A tudományos terjesztés cikke

Elmagyarázjuk Önnek, mi a tudományos terjesztés cikke és annak főbb jellemzői. Ezen felül, milyen a felépítése és milyen példa. A tudományos terjesztésről szóló cikket a nyilvánosság elé terjesztik. Mi az a tudományos terjesztési cikk? Ezt a tudományos terjesztés cikkével vagy egyszerűen egy rövid írásbeli cikk terjesztésével kell érteni, és a nyilvánossághoz vezette. , nem szakosodott, amelynek célja

Az anyag összesülésének állama

Az anyag összesülésének állama

Elmagyarázzuk Önnek az anyag aggregálódásának állapotát, hogyan lehet osztályozni, és az egyes tulajdonságait. Az anyag áthaladhat az aggregáció egyik állapotáról a másikra hőmérsékletének és nyomásának megváltoztatásával. Milyen állapotok vannak az anyag aggregálódásában? Az anyag aggregálódásának állap

Az emberi fejlődés

Az emberi fejlődés

Elmagyarázzuk, mi az emberi fejlődés és mi a célja. Ezen felül, mi az ENSZ emberi fejlõdési indexe. Az emberi fejlődés célja egy közösség fejlődésének elérése. Mi az emberi fejlődés? Az emberi fejlődés az a folyamat, amelynek során a társadalomnak javítania kell az azt alkotó emberek életkörülményeit . Ennek elérése érdekében növel