• Sunday July 12,2020

Univerzális értékek

Elmagyarázzuk, mi az univerzális érték, milyen tudományágakat tanulmányozzuk, és különféle példákat. Ezen kívül más típusú értékek.

Az univerzális értékek megoszthatók különböző kultúrák között.
 1. Melyek az egyetemes értékek?

Az univerzális értékek azok a normák, amelyek pozitívnak tekinthetők, és amelyek egy adott időben a társadalomban a magatartást és együttélést szabályozzák . Ezek az értékek formálják az emberi jogokat.

A filozófia, az etika és az erkölcs az a tudományág, amely felelős az egyetemes értékek tanulmányozásáért. A filozófián belül az axiológia az az ág, amely felelős a tanulmányáért, és tárgyilagossága és szubjektivitása szerint kezeli az értékeket, az úgynevezett negatív értékekkel együtt.

Az univerzális értékeket megoszthatják a különböző kultúrák, és továbbíthatják az iskolai és a családi oktatás útján. A média alapvető szerepet játszik ezen értékek terjesztésében és jóváhagyásában.

Ez szolgálhat neked: emberi értékek

 1. Példák az univerzális értékekre

Néhány példa az egyetemes értékekre:

 • Barátság. Ez a kapcsolat jön létre legalább két ember között, akik becslik és elfogadják egymást, meghaladva a különbségeket és hibákat.
 • Felelősség. Az a szándék szerint hozott döntések felelõssége.
 • Tolerancia. Az a lehetőség, hogy elfogadjuk az istentisztelet, a vallás, a nyelv vagy az ideológia különbségeit, lehetővé teszi számunkra, hogy a sokszínűség között éljünk.
 • Freedom. Ez az a képesség, hogy szabad akaratgal és személyes vágyak szerint cselekedjünk, önzés nélkül és harmadik személyek befolyásolása nélkül.
 • Paz. Ezek a megegyezés cselekedetei, amelyek lehetővé teszik az együttélést az egyének többi tagjával összhangban.
 • Az igazság. Az áll, hogy azt mondjuk, csináljuk vagy gondolkodunk, milyen érzés.
 • Őszinteség . Ez olyan erény, amely kapcsolódik a méltósághoz és az őszinteséghez, kiemelve az igazságot és építve a bizalmat.
 • Szerelem. Pozitív és nyitott érzés más emberek iránt, ez egy hajlam a szépségre és a jóra.
 • Jóság. Ez a fő erkölcsi erény, amely magában foglalja a jó megvalósítását.
 • Tanulási. Az új ismeretek és készségek elsajátítása a személyiség fejlesztése.
 • Kitartás. Ez magában foglalja a cél elérésére irányuló kísérletek fenntartását, az út mentén felmerülő akadályokon és nehézségeken túl.
 • Justice. Az egyensúly keresése, az a szándék, hogy mindenkinek megkapjuk azt, amit megérdemelnek.
 • Empátia. Ez az a képesség, hogy a másik helyére állítsuk, hogy megértsük a helyzetet, amelyen keresztülmennek, az érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásaikat.
 • Bátorság. Ez a cselekvés végrehajtásának képessége habozás és elszántság nélkül.
 • Tisztelet . Erény, ha figyelembe vesszük a másik méltóságát, helyzetét, érdemeit és értékeit.
 • Szolidaritás. Ez magában foglalja a harmadik felekkel való együttműködést: ezek a felelősségek az emberek többi részével szemben.
 • Altruizmus. Ez magában foglalja harmadik feleknek való részvételt anélkül, hogy bármit cserébe várnának.
 • Hála. Ez a harmadik felek segítségének elismerése.
 • Önkontroll . Ez az impulzusok és a negatív érzelmek irányításának erénye.
 • Bölcsesség . Az ismeretek és tapasztalatok megszerzése javítja az emberek tevékenységeit a társadalomban.
 • Együttérzés. Ez magában foglalja a harmadik felek szenvedésének megértését, anélkül, hogy elhanyagolnánk az okokat, amelyek ezt okozták.

Bővebben: Az értékek típusai

 1. Relatív értékek

A relatív értékek azok az értékek, amelyek a társadalmi kontextustól és az ember tulajdonságaitól függően változnak : társadalmi osztályuk, személyes történelemük, koruk, nemük vagy nemzetiségük szerint.

A relatív értékeket nem minden kultúra osztja meg, és idővel és személyenként változnak. Ezek az értékek alacsony intenzitásúnak tekinthetők és átmeneti jellegűek.

Ők szolgálhatnak téged:

 • Erkölcsi értékek
 • Társadalmi értékek
 • Etikai értékek
 • A társaság értékei

Érdekes Cikkek

Mérsékelt erdő

Mérsékelt erdő

Elmagyarázzuk, mi a mérsékelt erdő, annak növény-, állat-, dombormű- és egyéb jellemzői. Ezen kívül, ahol található. A mérsékelt erdőben öt réteg van vegetációval a talajtól 60 méter magasig. Mi a mérsékelt erdő? A mérsékelt erdők, amint a neve is sugallja, a bolygó két féltekéjének mérsékelt éghajlati régióira jellemző erdők . Éghajlatát az átlagos éves hőmérséklet 1

Alapvető igények

Alapvető igények

Elmagyarázzuk Önnek, hogy mi az ember alapvető vagy alapvető szükséglete, és melyek azok. Ezen kívül Maslow piramisa. Az ivóvíz az egyik alapvető alapvető igény. Melyek az alapvető igények? Az emberiség alapvető szükségleteiről vagy alapvető szükségleteiről beszélve utalni kell az alapvető minimum elemekre, amelyeknek az embereknek élniük kell . Nincs egyetlen meghatározás

neologizmus

neologizmus

Elmagyarázzuk, mi a neologizmus, ennek a kifejezésnek néhány jellemzője, valamint a neologizmusok felsorolása és azok eredete. A neologizmus a nyelv kreatív képességének része. Mi az a neologizmus? "Neologizmusnak" nevezzük azt a nem létező szót, amelyet egy nyelvbe építenek be egy regény vagy a közelmúlt valóságának kifejezésére , amelyre még nincs megfelelő kifejezés. Ez lehet egy ismert szó új

Stratégiai tervezés

Stratégiai tervezés

Elmagyarázzuk, mi a stratégiai tervezés és miből áll ez a folyamat. Miért fontos és stratégiai tervezési modellek. A stratégiai tervezés célja az erőforrások legjobb felhasználása a cél elérése érdekében. Mi a stratégiai tervezés? A stratégiai tervezéssel vagy a stratégiai tervezéssel általában szisztematikus folyamatra, vagyis módszertani módon utalunk a tervek végrehajtására a kívánt célok és eredmények elérése érdekében. . Ez egy olyan típusú tervezés, amely megv

gazdaság

gazdaság

Elmagyarázzuk, mi a gazdaság és mi a tanulmány tárgya. Ezen túlmenően annak fontossága és a gazdaság különböző ágazatai vagy típusai. Többek között a gazdaság megvizsgálja a pénzügyi piacok viselkedését. Mi a gazdaság? A közgazdaságtan (vagy közgazdaságtudomány) társadalomtudomány, amelynek érdeklődési köre az a módszer, amellyel a társadalom megszervezi igényeinek kielégítését. alapanyagok és immateriális anyagok előáll

igazság

igazság

Elmondjuk nektek, mi az igazság és annak különféle jelentése az elismert filozófusok szerint. Ezen túlmenően az igazságról létező elméletek. Az igazság bizonyos korlátokkal találkozik, ha mélyrehatóan elemezzük. Mi az igazság? Az igazság fogalma az egyik nagy filozófiai probléma, amelyről még sokat beszélnek , a vallások fõ fegyvere és minden politikai diskurzus kulcseleme. De mit értünk valóban? Az ig